ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 1 guest กำลังออนไลน์

วันนี้เป็นวันมหามงคลแก่ ่พี่น้องชาวบางกอกน้อยของเราเป็นอย่างมาก หลวงตาก็ยังไม่เคยเที่ยวมาตามแถวนี้เพิ่งจะได้มาวันนี้เป็นครั้งแรก มาได้พบได้เห็น "ป่า" ที่ดารดาษไปด้วยวัตถุต่างๆ ซึ่งเป็นที่เจริญใจของพี่น้องชาวบางกอกน้อยของเรา ก็รู้สึกว่ามีความชื่นบานหรรษาภายในใจ เพราะเป็นลักษณะเหมือนกับป่ากับเขาที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้พาดำเนินมา

คลิกเพื่อขยายรูปภาพอัตตโนประวัติ ของ พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (เทสก์ เทสรังสี)

เดิมชื่อ เทสก์ สกุล เรี่ยวแรง เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๔๔๕ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ปีขาล ณ บ้านนาสีดา ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี บิดาชื่อ อุส่าห์ มารดาชื่อ ครั่ง อาชีพทำนา ทั้งสองเป็นกำพร้าพ่อด้วยกันซึ่งได้อพยพมาคนละถิ่น คือบิดาอพยพมา จากอำเภอด่านซ้าย

 

ความเดิม

ซากปรักหักพังของวัดเชิงเลน ปรากฏอยู่ริมคลองชักพระ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๕ ไร่ ๒ งาน

๖๐ ตารางวา ตามที่ได้สอบถามและตามที่ชาวบ้านและผู้เฒ่าผู้แก่บอกเล่ากันต่อๆ มา ทราบว่าเคยเป็นวัดเก่าแก่มีอายุนานเกินกว่า ๔ ชั่วคน ตั้งแต่เริ่มจำความได้ก็เห็นวัดอยู่ในสภาพหักพังและรกร้างอยู่แล้ว จากการตรวจสอบอิฐที่ก่อสร้างวัดและวิธีการก่อสร้าง พบว่าเป็นอิฐและวิธีการก่อสร้างวัดในสมัยอยุธยา