ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 2 guests กำลังออนไลน์

ผ่านไปด้วยดี สำหรับงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๕๔ ถึงแม้ปีนี้จะเกิดอุทกภัยน้ำท่วม แต่ด้วยแรงศรัทธาญาติโยมทั่วทุกสารทิศ ก็มิได้เป็นอุปสรรคในการร่วมอนุโมทนาบุญกฐินในปีนี้

เนื่องในวันเข้าพรรษา ขอเชิญศิษยานุศิษย์ ร่วมคารวะหลวงปู่ฯ ขอขมา ขออโหสิกรรม ที่บรรดาศิษยานุศิษย์ได้เคยประมาทพลาดพลั้งต่อองค์หลวงปู่ฯ ด้วยเจตนาก็ดี และไม่เจตนาก็ดี ทั้งต่อหน้าและลับหลังก็ดี เพื่อขอให้องค์หลวงปู่ฯ อโหสิกรรมให้ พร้อมทั้งฟังโอวาทและรับพรเพื่อเป็นสิริมงคล และในโอกาสนี้ศิษยานุศิษย์ได้พร้อมใจกันสวดมนต์ถวายองค์หลวงปู่ฯ ในเวลาประมาณ 12.30 น. ณ ที่พักสงฆ์สวนทิพย์ จ.นนทบุรี

ประมวลภาพงานทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อจัดสร้างวัดสวนป่าบุญฤทธิ์ เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฏาคม ที่ผ่านมา และสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ในงานนี้ มีพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานทอดผ้าป่ามหากุศลอย่างเนืองแน่น

 

จึงขออนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่านที่มีจิตศรัทธาในการสืบต่อและสานต่อพระพุทธศาสนา อันเป็นกุศลกรรมที่จะนำพาผู้มีจิตกุศลทุกท่านได้พบความสุขความเจริญตลอดกาลนาน สาธุ...
 

แจ้งให้ทราบ : ยอดทำบุญผ้าป่ามหากุศลฯ ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ สามารถจัดซื้อที่ดินได้จำนวน ๓๔ ไร่

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและอนุโมทนาบุญร่วมกัน

ประวัติหลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต
หลวงปู่บุญฤทธิ์ ท่านเป็นบุตรชายของ หลวงพินิจจินเภท และคุณแส นาม เดิมว่า บุญฤทธิ์ จันทรสมบูรณ์ ท่านเกิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ (แต่ในทะเบียนสำมะโนครัว ได้ลงไว้ว่าเป็นวันที่ 1 เมษายน 2459 ) ณ ตำบลท่าอิฐ อ.อุตรดิตถ์ จ.พิชัยดาบหัก ซึ่งเรียกกันในสมัยนั้น ต่อมาทางราชการได้เปลี่ยนชื่อใหม่ โดยตั้งให้ อ.พิชัยดาบหัก ขึ้นเป็นจังหวัดอุตรดิตถ์ และใช้เป็นชื่อทางการมาจนทุกวันนี้

เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ที่ผ่านมา วัดป่าเชิงเลนได้จัดงานทอดผ้าป่ามหากุศล จัดซื้อที่ดิน เพื่อสร้างวัดสวนป่าบุญฤทธิ์ โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูอาจารย์ อาทิเช่น พระอาจารย์บุญเรือง กตปุญโญ วัดอริยวงศาราม (หนองน้ำขาว) ต. ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี , พระอาจารย์ไม อินทสิริ วัดป่าหนองช้างคาว จ.อุดรธานี

ประมวลภาพ งานมุฑิตาจิต พระคุณเจ้าหลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต เจริญอายุวัฒนะมงคลครบ ๙๗ ปี ในวันเสาร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

วันนี้เป็นวันมหามงคลแก่ ่พี่น้องชาวบางกอกน้อยของเราเป็นอย่างมาก หลวงตาก็ยังไม่เคยเที่ยวมาตามแถวนี้เพิ่งจะได้มาวันนี้เป็นครั้งแรก มาได้พบได้เห็น "ป่า" ที่ดารดาษไปด้วยวัตถุต่างๆ ซึ่งเป็นที่เจริญใจของพี่น้องชาวบางกอกน้อยของเรา ก็รู้สึกว่ามีความชื่นบานหรรษาภายในใจ เพราะเป็นลักษณะเหมือนกับป่ากับเขาที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้พาดำเนินมา

คลิกเพื่อขยายรูปภาพอัตตโนประวัติ ของ พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (เทสก์ เทสรังสี)

เดิมชื่อ เทสก์ สกุล เรี่ยวแรง เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๔๔๕ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ปีขาล ณ บ้านนาสีดา ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี บิดาชื่อ อุส่าห์ มารดาชื่อ ครั่ง อาชีพทำนา ทั้งสองเป็นกำพร้าพ่อด้วยกันซึ่งได้อพยพมาคนละถิ่น คือบิดาอพยพมา จากอำเภอด่านซ้าย

 

ความเดิม

ซากปรักหักพังของวัดเชิงเลน ปรากฏอยู่ริมคลองชักพระ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๕ ไร่ ๒ งาน

๖๐ ตารางวา ตามที่ได้สอบถามและตามที่ชาวบ้านและผู้เฒ่าผู้แก่บอกเล่ากันต่อๆ มา ทราบว่าเคยเป็นวัดเก่าแก่มีอายุนานเกินกว่า ๔ ชั่วคน ตั้งแต่เริ่มจำความได้ก็เห็นวัดอยู่ในสภาพหักพังและรกร้างอยู่แล้ว จากการตรวจสอบอิฐที่ก่อสร้างวัดและวิธีการก่อสร้าง พบว่าเป็นอิฐและวิธีการก่อสร้างวัดในสมัยอยุธยา