ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วม “สวดลักขี” สะสมบุญเป็นศิริมงคลรับปีใหม่ 2557 ให้ชีวิตมีความสงบและสุขใจ เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ให้สดใส ในระหว่างวันที่ 30-31  ธันวาคม 2556 และ วันที่ 1 มกราคม 2557

ณ วัดสวนป่าบุญฤทธิ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

สวดพระพุทธมนต์ การสวดพระพุทธมนต์ในศาสนาพุทธ เป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนา เป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลสูงสุด พระพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระทศพลญาณ ทรงตรัสถึงการสวดบทที่เรียกว่า อิติปิโสฯ ในพระไตรปิฎกว่า "จงเจริญพุทธนุสติภาวนาที่ยอดเยี่ยมในภาวนาธรรม เพราะผู้เจริญภาวนานี้จะสมหวังดังมโนรส"

 

เวลาสวดมนต์ จิตเราเป็นจิตที่สุจริต เรียกว่า "มโนสุจริต" เพราะคิดถึงแต่บทพระพุทธมนต์ วาจาเราก็เป็น "วจีสุจริต" เพราะมิได้พูดโกหกเพ้อเจ้อ ใส่ร้าย นินทา ยุยง ให้ผู้หนึ่งผู้ใดต้องได้รับความอับ อาย หรือเสื่อมเสีย ส่วนที่เรียกว่า "กายสุจริต" นั้นเพราะนั่งอยู่ในท่าสงบ มิได้ไปทำร้าย ลักขโมย หรือผิดประเวณีแก่ผู้ใด เมื่อฐานที่ตั้งแห่งการงานทั้ง ๓ คือกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม มีความปกติสํารวมอย่างดีเช่นนี้จึงไม่สามารถก่อเวรภัยใดได้ จึงเรียกว่าสุจริตกรรม

การสวดมนต์อย่างรู้จุดประสงค์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าได้รู้ถึงความหมายและที่มาของบทสวดด้วยแล้วจึงเป็นบุญใหญ่ คือเป็น "ทาน" เพราะก่อให้เกิดปัญญาแก่ผู้ที่ได้ยิน ทั้งยังเป็นการรักษามรดกทางปัญญาไว้ ให้แก่อนุชนรุ่นหลัง เป็น "ศีล" เพราะมีการสํารวมในอินทรีย์ และเป็น "ภาวนา" เพราะทําจิตให้สงบรวมเป็นหนึ่ง “สุขอื่นใด ยิ่งกว่าความสงบไม่มี”
 

 

การทอดกฐินสามัคคี วัดสวนป่าบุญฤทธิ์ (สาขาวัดป่าเชิงเลน) อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่ ๒ ของการทอดกฐิน นับตั้งแต่เริ่มโครงการสร้างวัดสวนป่าบุญฤทธิ์ แห่งนี้  ทั้งนี้เพราะอาศัยแรงศรัทธา ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันของคณะศรัทธาญาติโยม ตลอดจนศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย  ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน เพื่อนำปัจจัยดังกล่าวจัดซื้อที่ดินจำนวน ๓๐ ไร่ และสร้างกุฏิตลอดจนเสนาสนะต่างๆ

 

ในปีนี้ ได้รับเมตตาสูงสุดจากพ่อแม่ครูอาจารย์และพระเถรานุเถระ  มาร่วมพิธีในวันฉลองกฐินและในวันทอดกฐิน อาทิ หลวงพ่อเจริญ ณาณวุฑโฒ สำนักสงฆ์ถ้ำปากเปียง จ.เชียงใหม่ ,
หลวงปู่คำผิว สุภโณ วัดป่าศรีวิไล อ.หนองหาน จ.อุดรธานี , พระอาจารย์เชาว์ ชวนปญฺโญ วัดสระมงคล จ.นครปฐม
เป็นต้น

ด้วยอำนาจกุศลผลสุจริตทานที่ท่านทั้งหลายได้ กระทำมาแล้วโดยชอบ ความดำริในใจอันใดที่ท่านทั้งหลายดำริไว้แล้วโดยชอบ ขอจงสมดังความมุ่งมาดปรารถนา ทุกประการเทอญ
 

คลิก! ที่อัลบั้มภาพ เพื่อเข้าไปดูภาพบรรยากาศงานทอดกฐิน ถ้าท่านต้องการขยายรูปคลิกที่รูปภาพนั้น

 


อัลบั้มภาพชุดที่ ๑

อัลบั้มภาพชุดที่ ๒


อัลบั้มภาพชุดที่ ๓


อัลบั้มภาพชุดที่ ๔

 

การทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๕๖ ก็ผ่านไปด้วยดี ทั้งนี้เพราะอาศัยแรงศรัทธา ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันของคณะศรัทธาญาติโยม ตลอดจนศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย  ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจาก พล.ร.ต.สมประสงค์ นิลสมัย จก.ขส.ทร. เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี

สำหรับปีนี้ ได้รับเมตตาสูงสุดจากพ่อแม่ครูอาจารย์และพระเถรานุเถระ  มาร่วมพิธีในวันฉลองกฐินและในวันทอดกฐิน ซึ่งได้รับความเมตตาจากองค์หลวงคำบ่อ ฐิตปัญโญ วัดใหม่บ้านตาล จ.สกลนคร เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา ทั้งนี้จึงขอยกข้อธรรม มาให้ได้อ่านดังนี้


 

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
สมเด็จพระฌาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๙สิ้นพระชนม์ เมื่อเวลา ๑๙.๓๐ น.

โปรดติดตามการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ และขอความกรุณาใช้พระรูปนี้ในการเผยแพร่ข้อมูล เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศสูงสุด
หน่วยงาน องค์กรใดที่ต้องการข้อมูละระประวัตื เบื้องต้น สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้จัดทำไว้ สามารถเข้าค้นหารายละเอียดได้ที่ http://www.sangharaja.org/
 

ขอเชิญร่วมฟังพระธรรมเทศนา ฉลององค์กฐินสามัคคี ในวันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยหลวงพ่อคำบ่อ ฐิตปัญโญ

รายนามพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เมตตามาร่วมพิธี ฉลององค์กฐิน วัดป่าเชิงเลน
1. พระอาจารย์คำบ่อ ฐิตปัญโญ วัดใหม่บ้านตาล จ.สกลนคร
2. หลวงพ่อเจริญ ณาณวุฑโฒ สำนักสงฆ์ถ้ำปากเปียง จ.เชียงใหม่

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐิน ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อที่ดิน สร้างวัดสวนป่าบุญฤทธิ์ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตรงกับขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๒ ทอด ณ วัดสวนป่าบุญฤทธิ์ ๒๓๙ บ้านโคกสะอาด ต.บ้านหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

     "การทอดกฐิน" เป็นประเพณีที่มีความเกี่ยวข้องกับการเข้าพรรษาของพระภิกษถสงฆ์ต้องจำพรรษา ที่วัดนั้นๆ การทอดกฐินทาน จึงเป็นใหญ่ทั้งพระภิกษุสงฆ์และสาธุชนต่างได้รับอานิสงส์อันไพบูลย์ด้วยกัน ทั้งสองฝ่าย เืพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและสะสมบุญไว้เป็นเสบียงติดตัวไปในภพชาติ เบื้องหน้า อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดประเพณีที่ดีงามนี้ให้ดำรงอยู่ต่อไปตลอดกาลนาน

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาในการกุศล ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๕๖ พร้อมเฉลิมฉลองเสนาสนะ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ (ตรงกับแรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีมะเส็ง ณ วัดป่าเชิงเลน ถ.จรัญสนิทวงศ์ ๓๗ ริมคลองชักพระ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

 

"การทอดกฐิน" เป็นประเพณีที่มีความเกี่ยวข้องกับการเข้าพรรษาของพระภิกษถสงฆ์ต้องจำพรรษาที่วัดนั้นๆ การทอดกฐินทาน จึงเป็นใหญ่ทั้งพระภิกษุสงฆ์และสาธุชนต่างได้รับอานิสงส์อันไพบูลย์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย เืพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและสะสมบุญไว้เป็นเสบียงติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้า อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดประเพณีที่ดีงามนี้ให้ดำรงอยู่ต่อไปตลอดกาลนาน

นำภาพบรรยากาศงานบุญอาสาฬหบูชา มาให้ทุกท่านได้อนุโมทนาบุญร่วมกัน ปีนี้วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๕๖ วันนี้ได้มีคณะศรัทธา พุทธศาสนิกชน ได้มาร่วมทำบุญกันอย่างเนืองแน่นเต็มศาลาเอนกประสงค์เช่นเคย ทุกคนในวันนี้ต่างมีความรู้สึกเช่นเดียวกันคือมีความปิติ อิ่มบุญ อิ่มใจ ที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานบุญมหากุศลในวันนี้นอกจากเราจะได้ตักบาตรพระสงฆ์ ร่วมกันสวดมนต์ภาวนา กันแล้วยังได้ร่วมบุญทอดผ้าป่ามหากุศล สร้างกุฏิพระสงฆ์สำหรับจำพรรษา ที่วัดสวนป่าบุญฤทธิ์ (วัดสาขาวัดป่าเชิงเลน) และตอนค่ำก็ยังได้ร่วมทำบุญสวดมนต์ทำวัตรเย็น และเวียนเทียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญ และทอดผ้าป่าสามัคคี อาสาฬบูชา เพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์ สำหรับพระสงฆ์อยู่จำพรรษา ณ วัดสวนป่าบุญฤทธิ์ ในวันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ณ วัดป่าเชิงเลน

อาสาฬหบูชา ย่อมาจาก "อาสาฬหปูรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ"ในปีนี้ วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๕๖  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก

ด้วยวัดป่าเชิงเลน กำหนดให้มีการรับสมัครชายไทยที่มีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ เข้าร่วมโครงการบวชพระ เข้าพรรษา ภาวนา ทดแทนคุณ ในวันเสาร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ประเพณีการบวช เป็นการปฏิบัติที่สืบเนื่องมาจากความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน  เพราะพระพุทธศาสนาเป็นหลักคำสอนแห่งความจริงในโลก ที่สอนให้มนุษย์รู้สาเหตุของการเกิด แก่ เจ็บ และตาย ช่วยให้มนุษย์มีสติสัมปชัญญะที่จะนำไปสู่ในทางที่ดีที่ชอบ การบวชจึงมีความสาคัญโดยเฉพาะต่อผู้ที่จะเป็นหลักของครอบครัว อีกทั้งผู้บวชยังได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นพระบรมครูของเรา