ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

นำภาพบรรยากาศบวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557 มาให้ทุกท่านได้อนุโมทนาบุญกัน

 

หมายเหตุ: พระภิกษุที่บวชสวนหนึ่งท่านจะไปจำพรรษา ณ วัดสวนป่าบุญฤทธิ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นคราชสีมา

คลิกที่อัลบั้มเพื่อดูรูป

อัลบั้ม 1 อัลบั้ม 2

 

ประวัติพระรัฐปาลเถระ  เอตทัคคมหาสาวกผู้เลิศกว่าพวกภิกษุผู้บวชด้วยศรัทธา
พระรัฐปาลเถระผู้ได้รับการแต่งตั้งจากพระบรมศาสดาให้เป็นยอดของภิกษุทั้งหลายผู้บวชด้วยศรัทธา ก็โดยเหตุ ๒ ประการ คือโดยเป็นผู้ยิ่งด้วยคุณ เพราะท่านแสดงให้ผู้อื่นเห็นเป็นอย่างชัดเจนในคุณข้อนี้ของท่าน ท่านพระรัฐปาละนั้น เมื่อได้ฟังธรรมเทศนาของพระศาสดาแล้ว ได้มีศรัทธาที่จะบวช กระทำการรอดข้าวถึง ๗ วัน มารดาบิดาจึงยอมอนุญาตให้บวชได้ ไม่เพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการแต่งตั้งโดยเหตุที่ท่านได้ตั้งความปรารถนาไว้ตลอดแสนกัป
ตามเรื่องที่จะกล่าวตามลำดับดังต่อไปดังนี้

ขอเชิญชายไทยอายุตั้งแต่ ๒๐ ปีขึ้นไป สมัครบวชพระเข้าพรรษา ภาวนา ทดแทนคุณ ในวันเสาร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗

รับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป โดยกำหนดอุปสมบท ในวันเสาร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
 

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ต้องการจะบวช ควรติดต่อทางวัดด้วยตนเอง เพื่อสอบถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ และผู้ที่ต้องการจะบวช จะต้องเข้ามอบตัวและเป็นผ้าขาว

ภายในวันที่ ๘ มิถุนายน  ๒๕๕๗

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อพันธุ์ไม้ใหญ่ ยืนต้น และร่วมปลูกต้นไม้ แผ่ร่มเงา พระพุทธศาสนา ในวันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดสวนป่าบุญฤทธิ์ ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

เนื่องด้วย วันที่  ๑๓ เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ของทุกปี จะตรงกับวันสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย และยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณ และเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงาม และเป็นประเพณีปฏิบัติของวัดป่าเชิงเลน ประจำทุกปี

ด้วยวัดป่าเชิงเลนจัดให้มีการอุปสมบทพระภิกษุ และ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาส พระชนมายุครบ ๖๑ พรรษา

ขอเรียนเชิญท่านพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ และถวายกุฏิพระสงฆ์ (พร้อมทางเดินจงกลมและห้องน้ำ) จำนวน 7 หลัง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ วัดสวนป่าบุญฤทธิ์ ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
 

เนื่องด้วยวัดสวนป่าบุญฤทธิ์ กำลังมีโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ เพื่อใช้ในการประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์ และเป็นที่ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน  ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญท่านพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ เพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการสร้างศาลาเอนกประสงค์ให้แล้วเสร็จตามประสงค์


ขอเชิญร่วมงานมุฑิตาจิต น้อมถวายสักการะแด่พระคุณเจ้าหลวงปู่บุญฤทธิ์  ปัณฑิโต เนื่องในโอกาสเจริญอายุครบ ๑๐๐ปี ในวันจันทร์ที่ ๑๗ และวันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นี้

ร่วมกันถ่ายทอดขนบธรรมเนียม และวิถีชาวพุทธที่พุทธศาสนิกชน และคณะศิษยานุศิษย์ทุกท่านพึงควรกระทำ เพื่อแสดงความกตัญญู กตเวที ถวายความเคารพแด่ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้อนุชนรุ่นหลังได้บันทึกไว้ในความทรงจำ สืบทอดเจนจำนง วิถีชาวพุทธที่งดงามหมดจด ทั้งกาย วาจา และใจ ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นให้คงอยู่ คู่ชาวเรา ตราบนานเท่านาน

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาในการกุศล เนื่องในวันมาฆบูชา พร้อมทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสมทบทุนสร้างเสนาสนะวัดสวนป่าบุญฤทธิ์ ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีมะเส็ง