ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 1 guest กำลังออนไลน์

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ
ทอดกฐินสามัคคี วัดป่าเชิงเลน

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
ตรงกับแรม ๑๑ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีมะเมีย

 

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ
ทอดกฐินสามัคคี วัดสวนป่าบุญฤทธิิ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
ตรงกับขึ้น ๔ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีมะเมีย

 

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเป็นวันแม่แห่งชาติ
 

วันอังคาร ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

เทศน์เข้าพรรษา ให้พวกเราตั้งสัจจะให้กับตัวเอง ว่าจะประพฤติปฏิบัติยังไง วัด (วัตร) อยู่กับตัวเราทุกวัน อยู่ที่ไหนก็มีวัด (วัตร) ทุกที่ ทุกเวลาที่นึกขึ้นมาได้ เข้าพรรษา ตั้งสัจจะให้กับตัวเองว่าตลอดระยะเวลา 3 เดือน เราจะรักษาศีล 5 สวดมนต์ ภาวนา ทุกวัน ศีล 5 โดยเฉพาะข้อแรก ปาณาติปาตาเวรมณี การละเว้นจากการฆ่าชีวิตสัตว์ทุกชนิด ความเมตตา เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ เมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย เมื่อใจเรามีแต่ความเมตตาแล้ว ความโกรธ ความโมโห ความเกลียดชัง ก็จะไม่มีในตัวเรา นั่นก็คือพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา … ทำทุกลมหายใจให้มีค่า อย่าปล่อยให้หายใจทิ้งไปวันๆ โดยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย ภาวนา สมาธิ เกิดได้ทุกขณะจิต ไม่ว่าจะทำหน้าทีการงานอะไร ให้เอาดวงจิตดูลมหายใจ เข้า-ออก นึกเมื่อไหร่ก็ทำ หลักการเจริญสติ ภาวนา ง่ายๆ ไม่ยากอะไรเลย เอาตัวเรานี่แหละบูชาพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ "เอาจิตไปวางไว้ที่ดวงตาข้างซ้ายบูชาคุณบิดา จิตวางไว้ที่ดวงตาข้างขวาบูชาคุณมารดา ทั้งหมดนี้เราขอถวายเป็นพุทธบูชา คุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้า" …ให้ทำเช่นนี้ทุกๆ วัน ทุกๆ เวลา จะเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ เกิดมาแล้วทั้งที หมั่นสะสมเสบียงบุญไว้ เก็บไว้ติดตัวในยามปั้นปลายของชีวิต....

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญ และทอดผ้าป่าสามัคคี อาสาฬบูชา เพื่อสมทบทุนซื้อที่ดิน ๓๐ ไร่ ถวาย ณ วัดสวนป่าบุญฤทธิ์ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ณ วัดป่าเชิงเลน

อาสาฬหบูชา ย่อมาจาก "อาสาฬหปูรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ"ในปีนี้ วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันศุกร์ที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก

โดยการแสดงปฐมเทศนา คือ ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร โปรดพระปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน จนพระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้เป็นวันแรกที่มี  พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เกิดขึ้นครบองค์พระรัตนตรัย

นำภาพบรรยากาศบวชพระเข้าพรรษา ประจำปี 2557 มาให้ทุกท่านได้อนุโมทนาบุญกัน

 

หมายเหตุ: พระภิกษุที่บวชสวนหนึ่งท่านจะไปจำพรรษา ณ วัดสวนป่าบุญฤทธิ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นคราชสีมา

คลิกที่อัลบั้มเพื่อดูรูป

อัลบั้ม 1 อัลบั้ม 2

 

ประวัติพระรัฐปาลเถระ  เอตทัคคมหาสาวกผู้เลิศกว่าพวกภิกษุผู้บวชด้วยศรัทธา
พระรัฐปาลเถระผู้ได้รับการแต่งตั้งจากพระบรมศาสดาให้เป็นยอดของภิกษุทั้งหลายผู้บวชด้วยศรัทธา ก็โดยเหตุ ๒ ประการ คือโดยเป็นผู้ยิ่งด้วยคุณ เพราะท่านแสดงให้ผู้อื่นเห็นเป็นอย่างชัดเจนในคุณข้อนี้ของท่าน ท่านพระรัฐปาละนั้น เมื่อได้ฟังธรรมเทศนาของพระศาสดาแล้ว ได้มีศรัทธาที่จะบวช กระทำการรอดข้าวถึง ๗ วัน มารดาบิดาจึงยอมอนุญาตให้บวชได้ ไม่เพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการแต่งตั้งโดยเหตุที่ท่านได้ตั้งความปรารถนาไว้ตลอดแสนกัป
ตามเรื่องที่จะกล่าวตามลำดับดังต่อไปดังนี้

ขอเชิญชายไทยอายุตั้งแต่ ๒๐ ปีขึ้นไป สมัครบวชพระเข้าพรรษา ภาวนา ทดแทนคุณ ในวันเสาร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗

รับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป โดยกำหนดอุปสมบท ในวันเสาร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
 

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ต้องการจะบวช ควรติดต่อทางวัดด้วยตนเอง เพื่อสอบถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ และผู้ที่ต้องการจะบวช จะต้องเข้ามอบตัวและเป็นผ้าขาว

ภายในวันที่ ๘ มิถุนายน  ๒๕๕๗