ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ด้วยวัดป่าเชิงเลนจัดให้มีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาส พระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา
 

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาฉันน้ำปานะ และ โรงครัว วัดสวนป่าบุญฤทธิ์ ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2558 ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสี่ (4) ทอด ณ วัดป่าเชิงเลน จรัญสนิทวงศ์ 37 กรุงเทพฯ

งานแสดงมุฑิตาจิต น้อมถวายสักการะแด่ พระคุณเจ้าหลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต
“เนื่องในโอกาส เจริญอายุครบ ๑๐๑ ปี”
วันอังคาร ที่ ๑๗ และวันพุธ ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ณ สวนทิพย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ท่านใดที่ต้องการไปร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดสวนป่าบุญฤทธิ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โดยต้องการเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ สามารถติดต่อจองที่นั่งได้กับ

 

คุณธัญณลัคน์ (ยู้) โทร 089 614 8444, 089 676 0891

คุณธนัฐภาคย์ (เก้า) โทร. 089 132 7099

 

ค่าโดยสารพร้อมบริการอาหารเช้าบนรถท่านละ 500 บาท พร้อมโอนเงินที่บัญชี :

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ
ทอดกฐินสามัคคี วัดป่าเชิงเลน

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
ตรงกับแรม ๑๑ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีมะเมีย

 

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ
ทอดกฐินสามัคคี วัดสวนป่าบุญฤทธิิ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
ตรงกับขึ้น ๔ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีมะเมีย

 

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเป็นวันแม่แห่งชาติ
 

วันอังคาร ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

เทศน์เข้าพรรษา ให้พวกเราตั้งสัจจะให้กับตัวเอง ว่าจะประพฤติปฏิบัติยังไง วัด (วัตร) อยู่กับตัวเราทุกวัน อยู่ที่ไหนก็มีวัด (วัตร) ทุกที่ ทุกเวลาที่นึกขึ้นมาได้ เข้าพรรษา ตั้งสัจจะให้กับตัวเองว่าตลอดระยะเวลา 3 เดือน เราจะรักษาศีล 5 สวดมนต์ ภาวนา ทุกวัน ศีล 5 โดยเฉพาะข้อแรก ปาณาติปาตาเวรมณี การละเว้นจากการฆ่าชีวิตสัตว์ทุกชนิด ความเมตตา เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ เมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย เมื่อใจเรามีแต่ความเมตตาแล้ว ความโกรธ ความโมโห ความเกลียดชัง ก็จะไม่มีในตัวเรา นั่นก็คือพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา … ทำทุกลมหายใจให้มีค่า อย่าปล่อยให้หายใจทิ้งไปวันๆ โดยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย ภาวนา สมาธิ เกิดได้ทุกขณะจิต ไม่ว่าจะทำหน้าทีการงานอะไร ให้เอาดวงจิตดูลมหายใจ เข้า-ออก นึกเมื่อไหร่ก็ทำ หลักการเจริญสติ ภาวนา ง่ายๆ ไม่ยากอะไรเลย เอาตัวเรานี่แหละบูชาพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ "เอาจิตไปวางไว้ที่ดวงตาข้างซ้ายบูชาคุณบิดา จิตวางไว้ที่ดวงตาข้างขวาบูชาคุณมารดา ทั้งหมดนี้เราขอถวายเป็นพุทธบูชา คุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้า" …ให้ทำเช่นนี้ทุกๆ วัน ทุกๆ เวลา จะเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ เกิดมาแล้วทั้งที หมั่นสะสมเสบียงบุญไว้ เก็บไว้ติดตัวในยามปั้นปลายของชีวิต....

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญ และทอดผ้าป่าสามัคคี อาสาฬบูชา เพื่อสมทบทุนซื้อที่ดิน ๓๐ ไร่ ถวาย ณ วัดสวนป่าบุญฤทธิ์ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ณ วัดป่าเชิงเลน

อาสาฬหบูชา ย่อมาจาก "อาสาฬหปูรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ"ในปีนี้ วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันศุกร์ที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก

โดยการแสดงปฐมเทศนา คือ ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร โปรดพระปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน จนพระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้เป็นวันแรกที่มี  พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เกิดขึ้นครบองค์พระรัตนตรัย