ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

กิจวัตรและข้อปฏิบัติประจำวันของสามเณร

กิจวัตรและข้อปฏิบัติประจำวันของสามเณร
 

๕.๐๐ น. ตื่นนอน ทำกิจส่วนตัว (ล้างหน้า แปรงฟัน)
๕.๓๐ น. พร้อมกันที่ศาลา
๖.๐๐ น. ออกรับบิณฑบาต
๗.๐๐ น. ปัด-กวาด-เช็ด-ถู โบสถ์และศาลา
๗.๔๕ น. ทำวัตรเช้า
๘.๑๕ น. ฉันภัตาหาร เสร็จแล้ว ล้างบาตร ทำความสะอาดศาลา กิจส่วนตัว
๑๐.๐๐ น. การเรียน-การสอน-พระธรรมวินัย ศีลธรรม พุทธประวัติ
๑๓.๐๐ น. อบรมภาคปฏิบัติ : สมาธิ-ภาวนา
๑๕.๐๐ น. ทำความสะอาดบริเวณวัด
๑๕.๓๐ น. ฉันน้ำปานะ
๑๖.๐๐ น. รดน้ำต้นไม้รอบบริเวณวัด
๑๗.๐๐ น. ทำความสะอาด บริเวณกุฏิ-ห้องน้ำ-สรงน้ำ
๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น-ปฏิบัติสมาธิ-ภาวนา
๒๐.๐๐ น. สนทนาธรรม จัดที่ฉันภัตราหาร
๒๐.๓๐ น. จำวัด