ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ประมวลภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างวัดสวนป่าบุญฤทธิ์

กระทู้การตอบตั้งเมื่อตอบล่าสุดเรียงไอคอน
ประมวลภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล ต้นบุญใหญ่ ในวันแม่ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม 0 5 years 51 weeksก่อน
โดย wpcl
ไม่มีข้อมูล
ประมวลภาพงานทอดผ้าป่า เพื่อขุดสระน้ำ วัดสวนป่าบุญฤทธิ์ คณะศิษย์ สวนทิพย์ ปากเกร็ด เป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ 0 5 years 51 weeksก่อน
โดย wpcl
ไม่มีข้อมูล
ประมวลภาพงานทอดผ้าป่า เพื่อจัดซื้อที่ดินสร้างวัดสวนป่าบุญฤทธิ์ โดย นพ. จักรพงศ์ ไพบูลย์ และคณะ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 0 5 years 51 weeksก่อน
โดย wpcl
ไม่มีข้อมูล
ประมวลภาพงานทอดผ้าป่า เพื่อจัดซื้อที่ดินสร้างวัดสวนป่าบุญฤทธิ์ ปตท. เป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 0 5 years 51 weeksก่อน
โดย wpcl
ไม่มีข้อมูล
ประมวลภาพงานทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อจัดสร้างวัดสวนป่าบุญฤทธิ์ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฏาคม 0 5 years 51 weeksก่อน
โดย wpcl
ไม่มีข้อมูล
ประมวลภาพงานทอดผ้าป่า เพื่อจัดสร้างวัดสวนป่าบุญฤทธิ์ ครั้งที่ ๑ 0 5 years 51 weeksก่อน
โดย wpcl
ไม่มีข้อมูล