ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

บวชเณร

กระทู้การตอบตั้งเมื่อตอบล่าสุดเรียงไอคอน
กิจวัตรสามเณร 0 5 years 23 weeksก่อน
โดย wpcl
ไม่มีข้อมูล
เมื่อเป็นสามเณรแล้ว ต้องถือศีล ๑๐ ข้อ ดังนี้ 0 5 years 23 weeksก่อน
โดย wpcl
ไม่มีข้อมูล