ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ สมเด็จพระฌาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๙สิ้นพระชนม์


 

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
สมเด็จพระฌาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๙สิ้นพระชนม์ เมื่อเวลา ๑๙.๓๐ น.

โปรดติดตามการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ และขอความกรุณาใช้พระรูปนี้ในการเผยแพร่ข้อมูล เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศสูงสุด
หน่วยงาน องค์กรใดที่ต้องการข้อมูละระประวัตื เบื้องต้น สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้จัดทำไว้ สามารถเข้าค้นหารายละเอียดได้ที่ http://www.sangharaja.org/