ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

โครงการบรรพชาอุปสมบท เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล

ขอเชิญชายไทยอายุตั้งแต่ ๒๐ ปีขึ้นไป สมัครบรรพชา-อุปสมบท
เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา ๑๕ วัน ณ วัดป่าเชิงเลน กทม.
 
กำหนดการ
เข้ามาเป็นผ้าขาว (ปรับตัว) วันเสาร์์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
อุปสมบท วันเสาร์์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
ลาสิกขาบท วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
 
อุปสมบท เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อุโบสถ วัดป่าเชิงเลน
ถ. จรัญสนิทวงศ์ ๓๕ แขวงบางขุนศรี บางกอกน้อย กทม.
 
ติดต่อสมัครบวชด้วยตนเองได้ที่ วัดป่าเชิงเลน 
โทรศัพท์ ๐๒ ๘๖๕ ๕๖๔๕
 
คุณสมบัติผู้ที่จะบวชให้คือ
- คนมีอายุครบ ๒๐ ปี บริบูรณ์
- มีอาชีพชอบและมีหลักฐานดี
- มีความประพฤติดี ไม่ติดฝิ่น กัญชาและสุรา เป็นต้น
- มีความรู้อ่านออกเขียนได้
- ปราศจากบรรพชาโทษ และมีรูปร่างสมบูรณ์ ไม่ชรา ทุพพลภาพ หรือพิกลพิการ
 
คนที่ไม่อนุญาตให้บวช
- คนมีอายุไม่ครบ
- คนทำความผิดหลบหนีอาญาแผ่นดิน
- คนหลบหนีราชการ
- คนมีคดีค้างในศาล
- คนถูกตัดสินจำคุกฐานเป็นผู้ร้ายสำคัญ
- คนถูกห้ามอุปสมบทโดยเด็ดขาด
- คนมีโรคติดต่อ

- คนมีอวัยวะพิการ ไร้ความสามารถจนไม่อาจปฏิบัติศาสนกิจได้สะดวกจนไม่อาจปฏิบัติศาสนกิจได้สะดวก