ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

แจ้งให้ทราบ! ท่านใดที่ต้องการไปทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสวนป่าบุญฤทธิ์

ท่านใดที่ต้องการไปร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดสวนป่าบุญฤทธิ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โดยต้องการเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ สามารถติดต่อจองที่นั่งได้กับ

 

คุณธัญณลัคน์ (ยู้) โทร 089 614 8444, 089 676 0891

คุณธนัฐภาคย์ (เก้า) โทร. 089 132 7099

 

ค่าโดยสารพร้อมบริการอาหารเช้าบนรถท่านละ 500 บาท พร้อมโอนเงินที่บัญชี :

- ธัญณลัคน์ วรินทร์พงศ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาท๊อปมาร์เก็ตเพลส บัญชีเลขที่ 403 175 8599 หรือ

- ธัญณลัคน์ วรินทร์พงศ์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาท๊อปมาร์เก็ตเพลส บัญชีเลขที่ 687 2 04793 8

 

กำหนดการเดินทาง

04.00 น.  รถบัสออกจากหน้าจรัญสนิทวงศ์ 37 (รถจอดในลานจอดรถของห้างแม็คโคร)

08.00 น.  พระเถรานุเถระรับบิณฑบาต ในบริเวณวัด

08.30 น.  ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

09.30 น.  ประธานสงฆ์่ให้ศีล

10.00 น.  พิธีกรานกฐิน

12.30 น.  เดินทางไปวัดมกุฏคีรีวัน กราบพระบรมสารีริกธาตุ และชมเจดีย์

14.00 น.  แวะซื้อของฝากที่ไร่สุวรรณ

19.00 น.  ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ