ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ภาพบรรยากาศอุปสมบทพระภิกษุและบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ วัดป่าเชิงเลน

นำภาพบรรยากาศ การอุปสมบทพระภิกษุ และ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ พระอุโบสถ วัดป่าเชิงเลน

 

สำหรับในวันนี้ได้มีการอุปสมบทพระภิกษุ 1 รูป และบรรพชาสามเณร ๙ รูป โดยมี พระเทพมงคลญาณ องค์ประธาน "พระอุปัชฌาย์" และพระญาณเวที "พระกรรมวาจาจารย์", พระมหาชัด คณเชฏโฐ "พระอนุสาวนาจารย์" วัดบวรมงคลราชวรวิหาร

การบวชในวันนี้ยังความปิติปราโมทย์ และอิ่มบุญไปกับบิดามารดา และท่านผู้ปกครองของ ภิกษุและสามเณร รวมทั้งคณะเจ้าภาพทั้งหลาย ต่างก็อิ่มบุญกันไปถ้วนหน้า ดังอานิสงส์ของการบวชได้กล่าวไว้ดังนี้


อานิสงส์บวช


    บวชนี้ย่อมมีผลานิสงส์อย่างมากมาย องค์สมเด็จพระบรมศาสดา ตรัสเทนาอานิสงส์แห่งการบรรพชาอุปสมบทไว้โดยอเนกประการว่า

    ทาสสฺส อานนฺท ดูกรอานนท์ บุคคลใดมีศรัทธา
    บรรพชาทาสกรรมกรให้เป็นสามเณรหรือสามเณรี มีอานิสงส์ ๔ กัล์ป บวชเป็นภิกษุหรือภิกษุณี มีอานิสงส์ ๘ กัล์ป
    และถ้าอุปสมบทจะได้รับอานิสงส์ ๑๖ กัล์ป หากอุปสมบทได้อานิสงส์ ๓๒ กัล์ป
    ถ้าอุปสมบทตนเองในพระพุทธศาสนา ด้วยศรัทธาเลื่อมใสจะได้อานิสงส์ถึง ๖๔ กัล์ป

   
บุคคลใดได้บรรพชาบุตรตนก็ดี บุตรของผู้อื่นก็ดี ก็จะไม่ไปสู่อบายภูมิ


แล้วพระองค์ตรัสอีกว่า ดูกรอานนท์ ดังจะเห็นได้จากหญิงผู้หนึ่ง เขามีบุตรอยู่คนเดียว บุตรชายเขาขอไปบวชมารดาก็ไม่ให้บวช บุตรชายจึงหนีไปบวช อยู่มาวันหนึ่งมารดาของสามเณรนั้นออกจากบ้านไปแต่เช้า เพื่อจักแสวงหาฟืน มารดาสามเณรครั้นหาฟืนได้พอสมควรแล้วก็กลับบ้าน

พอมาถึงระหว่างทางได้พักอยู่โคนต้นไม้ใหญ่ แล้วลงนอนพักผ่อนก็หลับไป ได้นิมิตรฝันไปว่ามีพระยายมราชมาถามว่า...
    ดูกรผู้หญิง เธอได้กระทำบุญหรือว่าไม่ได้กระทำเลย
    มารดาของสามเณรนั้นตอบว่าข้าแต่เจ้า ดิฉันไม่ได้กระทำบุญอย่างไรเลย
    พระยายมราชทราบแล้ว ก็จับเอาผู้หญิงนั้นไปใส่นรกทันที
    และได้เห็นไฟนรกลุกโพรง ก็ถามพระยายมราชว่า อันไฟแดงนั้นเป็นอย่างไร
    พระยายมราชว่า อันไฟแดงนั้นเป็นไฟนรก

    ผู้หญิงจึงบอกว่าเหมือนกับผ้าจีวรของลูกชายของข้าพเจ้า อันได้บวชเป็นสามเณรนั้นแล
    พระยายมราชจึงกล่าวว่า ดูกรผู้หญิง ลูกชายของเธอยังได้บวชหรือ
    นางก็ตอบว่า ลูกชายยังได้บวชเป็นสามเณรอยู่   
    พระยายมราชได้ยินคำของนางดังนั้นแล้ว จึงนำนางมาคืนไว้เดิมเสีย

เหตุอันนี้ก็เพราะ บุญของลูกชายตนได้บวชเป็นสามเณร ในพุทธศาสนาไปกั้นไว้ในนรกได้
ครั้นนางตื่นขึ้นมาก็ตกใจกลัวรีบกลับบ้าน ตั้งแต่นั้นนางก็เลื่อมใสในพุทธศาสนา เฝ้าปฏิบัติสามเณรลูกชายของตนมิได้ขาด จนนางได้ตายไปตามอายุขัย ก็ไปบังเกิดในสวรรค์ดั้งนี้ เป็นต้น

 

คลิกที่อัลบั้มรูป!
 

อัลบั้มรูปชุดที่ ๑ นาค อัลบั้มรูปชุดที่ ๒ อุปสมบทพระภิกษุ
อัลบั้มรูปชุดที่ ๓ บรรพชาสามเณร อัลบั้มรูปชุดที่ ๔ บรรพชาสามเณร