ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ภาพบรรยากาศปลูกป่า ณ วัดสวนป่าบุญฤทธิ์ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยคณะ นายแพทย์จักรพงศ์ ไพบูลย์

นำภาพบรรยากาศ ปลูกป่าไฝ่ ๑,๐๐๐ ต้น ณ วัดสวนป่าบุญฤทธิ์ อ.วังน้ำเขียว โดยคณะนายแพทย์จักรพงศ์ ไพบูลย์ และคณะ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕

หลังจากที่ได้ริเริ่มโครงการปลูกป่า "ปลูกต้นกล้า ปลูกศรัทธา ป่าต้นน้ำ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถฯ" ไปแล้วเมื่อเดือน

พฤษภาคม ที่ผ่านมา และได้รับความร่วมมือจากผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมากช่วยกันปลูกป่า รวมทั้งคณะของ นพ.จักรพงศ์ ไพบูลย์ ได้มาสมทบอีกแรงหนึ่ง และครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สอง ที่คณะ นพ.จักร์พงศ์ ได้นำลูกทีม มาร่วมกันปลูกป่าไฝ่อีกครั้ง ซึ่งก่อนหน้านี้ คณะของ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ก็ได้นำทีมมาร่วมปลูกป่า ณ ที่วัดสวนป่าบุญฤทธิ์ ด้วยเช่นกัน

การได้ตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของป่าไม้อันให้ประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรม เป็นที่ปฏิบัติขัดเกลาจิตใจ พระที่จะดำรงพระศาสนา ทรงมรรค ทรงผล ต้องมาศึกษาอยู่ในป่าเขาดงไพร อยู่ในถ้ำ เงื้อมผา สงบสงัดสัปปายะวิเวก ควรแก่การภาวนารักษากาย วาจา และจิตใจ เป็นศูนย์รวมแห่งกรรมฐานเป็นที่สุด เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่ผู้ใฝ่ในทาน ศีล ภาวนาและทำสาธารณประโยชน์ต่างๆ ในท้องถิ่น ดังพุทธโอวาทได้กล่าวแล้วนั้น


อนึ่งพุทธศาสนิกชนมีจิตใจใผ่ปฏิบัติธรรมจึงได้ริเริ่มดำเนินการด้วยการสละ กำลังกาย กำลังใจ ตลอดจนกำลังทรัพย์เพื่อพิจารณาที่ดิน ๙๙ ไร่ ซึ่งเป็นสถานที่เหมาะสำหรับการปลีกวิเวิก ปฏิบัติธรรม กรรมฐานเจริญจิตภาวนา เพื่อใช้เป็นสถานที่สร้างวัดเป็น อริยบูชา พุทธบูชา ให้สาธุชนได้ปฏิบัติธรรมให้เจริญมั่นคงคู่แผ่นดินไทยตลอดนิรันดร์กาล

 

คลิก! ที่ลิงก์ เพื่อดูภาพบรรยากาศปลูกป่าครั้งที่ ๓