ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ภาพบรรยากาศงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๔

ผ่านไปด้วยดี สำหรับงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๕๔ ถึงแม้ปีนี้จะเกิดอุทกภัยน้ำท่วม แต่ด้วยแรงศรัทธาญาติโยมทั่วทุกสารทิศ ก็มิได้เป็นอุปสรรคในการร่วมอนุโมทนาบุญกฐินในปีนี้

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า การสั่งสมบุญ นำสุขมาให้ เพราะบุญคือผลที่เกิดขึ้นจากการทำความดี ที่จะคอยหนุนนำชีวิตของเราให้ประสบแต่ความสุขความสำเร็จ เมื่อมีบุญมากอุปสรรคก็น้อย เมื่อมีบุญน้อยอุปสรรคก็มากดังนั้น บัณฑิตผู้ฉลาดจึงหมั่นสั่งสมบุญอยู่เป็นนิตย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุญกฐิน มหาทานบารมีแห่งปี..ซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่จะช่วยเติมเต็มความสุขความสำเร็จให้บังเกิดขึ้นกับชีวิตของเราในชาตินี้และเพื่อชีวิตที่ดีกว่าในภพชาติต่อๆ ไป ตราบกระทั่งวันเข้าสู่พระนิพพาน

พระเถรานุเถระ พระสงฆ์ สามเณร รับบิณฑบาตภายในบริเวณวัด
ภาพ คณะศิษย์ยานุศิษย์ ถวายภัตตาหาร พร้อมทั้งกล่าวคำถวายกุฏิพระเถระครูบาอาจารย์