ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ประมวลภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดสร้าง "วัดสวนป่าบุญฤทธิ์" เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕

ผ่านไปด้วยดี กับงานบุญมหากุศล บุญต้นแรกในการการสร้าง "วัดสวนป่าบุญฤทธิ์"  ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพและคณะ นายแพทย์จักรพงศ์ ไพบูลย์ พร้อมทั้งผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี มหากุศลเพื่อสมทบทุนจัดซื้อที่ดิน สร้างวัดสวนป่าบุญฤทธิ์ (สาขาวัดป่าเชิงเลน)  อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ในครั้งนี้

 

ขอนำบทแสดงธรรม ของท่านพระอาจารย์ภัลลภ อภิปาโล ตอนหนึ่งที่ได้ให้กับผู้มาร่วมงานบุญทอดผ้าป่าในครั้งนี้ ในเรื่องของ "การอนุโมทนาบุญ" 

"ความเดิมของการสร้างวัดป่าเชิงเลน เดิมทีวัดนี้ถูกสร้างมาเมื่อ ๔๐๐ ปีมาแล้ว สมัยกรุงศรีอยุธยา แต่ถูกละทิ้งให้เป็นวัดร้างมาเนิ่นนานหลายร้อยปี เหลือแต่ซากหักปรักพัง ต่อมาได้ทำการบูรณะวัดขึ้นมาใหม่เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ จึงขอกล่าวถึงบุคคลที่เป็นผู้ริเริ่มถวายที่ดินให้กับวัด  ถึงแม้จะผ่านมาถึง ๔๐๐ ปีก็ตาม การถวายที่ดินเพื่อสร้างวัด ให้เป็นสมบัติของบวรพระพุทธศาสนา จะผ่านมาสักกี่ร้อยปี ก็ตาม ผืนแผ่นดินนี้ก็ยังเป็นแผ่นดินของบวรพระพุทธศาสนา เป็นที่ดินของวัด ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นที่ดินอย่างอื่นไปได้ ฉะนั้นบุญกุศลของผู้ที่ได้เป็นผู้บริจาคที่ดิน จึงมีอานิสงส์มาก บุญที่เกิดจากการอนุโมทนาจากญาติโยมที่ได้เข้ามาทำความดีทั้งการทำทาน รักษาศีลและเจริญภาวนา จะมีมากมหาศาลเพียงไร อย่างพวกเรามาทำบุญ และได้กล่าวคำ อนุโมทนาบุญ ผู้เป็นเจ้าของที่ดินผืนนี้ ต่างก็ได้รับการอนุโมทนาบุญนั้นด้วย ฉะนั้นการร่วมบริจาคซื้อที่ดินและร่วมกันสร้างวัด "สวนป่าบุญฤทธิ์" จึงเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ เป็นต้นบุญแรกของการสร้างวัด" 

ประมวลภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
 

คลิก! ที่รูปภาพหรือหัวข้อ เพื่อดูรูปทั้งหมด
 

ใส่บาตรพระภิกษ์สงฆ์
ญาติโยมร่วมออกโรงทาน และ รับประทานอาหารร่วมกัน
เจ้าภาพและคณะศรัทธาญาติโยม ร่วมถวายองค์ผ้าป่าสามัคคีซื้อที่ดิน เพื่อสร้างวัดสวนป่าบุญฤทธิ์