ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ประมวลภาพงานกฐินประจำปี ๒๕๕๕ ณ วัดป่าเชิงเลน เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

กฐินประจำปี วัดป่าเชิงเลน เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา งานฉลองกฐินวันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน เริ่มตั้งแต่ ๑๙.๐๐น. เป็นต้นไป พระสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันทำวัตรเย็น สวดเจริญพระพุทธมนต์ สวดธััมมะจักรกัปปะวัตตะนะสูตร สวดชัยมงคลคาถา เสร็จแล้ว

พระครูวิทิตศาสนกิจ (พระอาจารย์ไพโรจน์ วิโรจโน) เจ้าอาวาสวัดดอยปุย ต.สุเทพ จ.เชียงใหม่ เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา จึงขอนำพระธรรมเทศนาบางตอนที่องค์ท่านได้แสดงธรรม ดังนี้


ที่มาของสัตว์โลกหรือสัตวโลก ผู้คล่องอยู่ มีอยู่ 7 อย่าง  7 ภพ คือ

 1. สัตว์นรก
 2. เปรต
 3. อสูรกาย
 4. สัตว์เดฉาน
 5. มนุษย์
 6. เทวดา
 7. พรหม

ควรจะทำอย่างไร ถึงจะได้เกิดตามภพภูมิ ที่กล่าวมา

ฉะนั้น ถ้าจิตดวงนั้น มีแต่ กิน นอน เสพกาม กลัวตาย ก็คิดว่ามีจิตอยู่แค่นี้ อย่าไปคิดว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เลย

 • จิตดวงใด โกรธจัด เอาแต่ใจตัวเอง จิตนั้นหยาบคาย จิตดวงนั้นเมื่อตายจากความเป็นมนุษย์ เกิดเป็น สัตว์นรก
 • จิตดวงใด มีแต่ความโลภ มีแต่ความอยากได้ไม่รู้จักพอ จิตดวงนั้นเมื่อตายจากความเป็นมนุษย์ ไปเกิดเป็นเปรตหรืออสูรกาย
 • จิตดวงใด หลงมากๆ ไม่รู้จักดี ไม่รู้จักชั่ว ไม่รู้จักบุญ ไม่รู้จักบาป ไม่มีการภาวนา จิตดวงนั้นง่ายนิดเดียว ตายจากความเป็นมนุษย์ ไปเกิดเป็นสัตว์เดฉาน
 • จิตดวงใด ให้ทาน รักษาศีลบ้างอาจจะไม่สมบูรณ์  จิตดวงนั้น ตายไปแล้วยังมีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกครั้ง
 • จิตดวงใด ให้มหาทาน เป็นกุศลยิ่งใหญ่ สร้างโบสถ์ สร้างศาลา สร้างถนนหนทาง ช่วยสังคม เสียสละความสุขของตนเองเพื่อความสุขของคนอื่น จิตดวงนั้นเมื่อละสังขารแล้ว ไปเกิดเป็นเทวดา เสวยความสุขอยู่หลายพันปี หมดอายุจากเทวดาแล้ว กลับมาเป็นมนุษย์อีก แต่ก็จะเป็นมนุษย์ชั้นสูงขึ้นไปหน่อย
 • จิตดวงใด ได้ทำมหากุศลมาก ด้วยบำเพ็ญภาวนา รักษาจิตใจ จนสามารถกำจัดกิเลส ราคาะโทสะ  โมหะให้เหลือน้อยที่สุด ละสังขารแล้ว เกิดเป็นพรหม อยู่บนพรหมโลก หมดสภาวะพรหมแล้ว ยังเกิดมาเป็นมนุษย์อีก
 •  

คลิก! ที่อัลบั้มเพื่อดูรูปภาพ
บรรยากาศงานฉลองกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ วัดป่าเชิงเลน

อัลบั้ม: ฉลองกฐิน วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ อัลบั้ม : พระเถารานุเถระ พระสงฆ์
ออกรับบิณฑบาตร
วันที่ ๑๑พฤศจิกายน ๒๕๕๕

 
อัลบั้ม: ถวายจังหันพระภิกษุสงฆ์
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
อัลบั้ม : ถวายพระกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๕๕
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

 

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
จงเป็นพลวปัจจัยบันดาลให้ท่านและครอบครัว
จงมีความสุข ความเจริญ ทั้งทางโลกและทางธรรม
ตลอดจนเข้าถึงมรรคผลนิพพานในปัจจุบันชาตินี้เทอญ...