ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ประมวลภาพกฐินสามัคคี วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ ๒๖-๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

การทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๕๖ ก็ผ่านไปด้วยดี ทั้งนี้เพราะอาศัยแรงศรัทธา ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันของคณะศรัทธาญาติโยม ตลอดจนศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย  ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจาก พล.ร.ต.สมประสงค์ นิลสมัย จก.ขส.ทร. เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี

สำหรับปีนี้ ได้รับเมตตาสูงสุดจากพ่อแม่ครูอาจารย์และพระเถรานุเถระ  มาร่วมพิธีในวันฉลองกฐินและในวันทอดกฐิน ซึ่งได้รับความเมตตาจากองค์หลวงคำบ่อ ฐิตปัญโญ วัดใหม่บ้านตาล จ.สกลนคร เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา ทั้งนี้จึงขอยกข้อธรรม มาให้ได้อ่านดังนี้

ธรรมะเป็นของเรา

"ธรรมะเป็นเรื่องที่ตัวเราเอง  สุขก็เป็นที่ตัวเรา ทุกข์ก็เป็นที่เราตัว กิเลสก็อยู่ที่เราเองนั้น พยายาม ดึงตัวเอง กระทุ้งตัวเอง เขนตัวเองไม่ยาก"

 

มาทำความดีให้กับตนเอง
"การทำก็ดี การพูดก็ดี การคิดก็ดี ท่านจึงให้ระวังสังวรณ์ พูดดี คิดดี ธรรมดี พูดดี คิดดีอยู่ เราก็จะมีแต่ความสุข คนอื่นก็มีความสุข"

พากันให้ทานรักษาศีล
"การให้ทาน คือให้ความสุขเป็นทาน ให้อภัยเป็นทาน ให้ธรรมะเป็นทาน การให้ทานนี้ชี้ให้เห็นว่ามันเป็นประโยชน์แก่ตนเอง ตนเองก็ได้รับความสุข ผู้อื่นก็ได้รับความสุขความสบาย "

"ความสุขมันเกิดจากทาน การเสียสละให้สิ่งที่ควรให้ควรปัน อันนี้เรียกว่าทาน ทานบารมี เรียกว่าทานธรรมดา ทานอุปบารมีแม้แต่ร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งก็ให้ทานได้ ทาน ปรมัตถบารมี แม้แต่ชีวิตก็ยังยอมเสียสละได้  อันนี้มันยิ่งหย่อนกว่ากัน การสร้างความดี ทำความดีนี้มันเป็นอย่างนั้น


การรักษาศีลก็เหมือนกัน  ศีละ ปาระมี สีละอุปะปารมี สีละประมันถะปารมี วันนี้บางท่านบางคน ก็ตั้งใจรักษาศีลห้า ศีลแปด ตามโอกาสตามเวลาตามศรัทธาที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ ฉะนั้นความตั้งใจนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ เราจะรักษาศีล รักษากาย ของเรานี้แหละ รักษาวาจา รักษาจิตใจ เป็นศีลห้าไม่ให้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกาม อันนี้เป็นเหตุแห่งความสงบระงับ ถ้ายังเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ด้วยการฆ่าด้วยการทำลายก็หาความสุข หาความสบายไม่ได้

อริยทรัพย์ภายใน

"ความดีนี้ไม่ใช่ปราถนาอ้อนวอนรับขอเอาง่ายๆ เราต้องทำ เราต้องประพฤติปฏิบัติ สร้างสมอบรมเก็บไว้ในใจ ใจนี้แก่ไม่เป็น เจ็บไม่เป็น ตายไม่เป็น เก็บไว้ในใจนี้แหละ ความดีจะเป็นทานก็ดี เป็นศีลก็ดี เจริญเมตตาภาวนาที่อยู่ในใจถ้าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในใจแล้ว ไม่เสียหาย ไฟก็ไหม้ไม่ได้ น้ำจะท่วมก็ไม่ได้ ลมจะมาพัดไปก็ไม่ได้ โจรก็มองไม่เห็น เพราะมันอยู่ในใจ พวกเราทุกคน ขนาดพระมหากษัตริย์ผู้มีอำนาจวาสนาบารมีจะมายื้อแย่งเราเอาไปก็ไม่ได้ เพราะมันเป็นสมบัติของเราโดยแท้อันนี้ท่านจึงเรียกว่าอริยทรัพย์ ไม่เหมือนทรัพย์ภายนอกข้าวของเงินทองเทือกสวนไร่นา สารพัดอย่างที่เรามี อันนี้มันเป็นของภายนอก เหมือนรถนี่ ถ้าเราไปจอดไปที่ใดที่หนึ่ง เขาก็มาลักมาขโมยไปก็ได้ เพราะโจรมันมองเห็น ผู้อื่นจะมายื้อแย่งมาเอาไปก็ด้ ต่างจากอริยทรัพย์ภายใน อริยทรัพย์ภายในนี่ โจรก็มองไม่เห็น จะมาลักมาขโมยไปก็ไม่ได้ ไฟก็ไหม้ก็ไม่ได้ น้ำก็ท่วมไม่ได้ มันเป็นอย่างนั้น เหตุนั้นขอให้สาธุชนคนดีทั้งหลาย จงพากันสร้างความดี ทำความดี เพิ่มพูนบุญบารมีให้มากยิ่งขึ้นๆ ไป ถึงอย่างไรชาตินี้เราก็เป็นผู้มีบุญแล้ว จะเป็นแบบที่ท่านว่า สว่างมาก็สว่างไป สว่างมาแล้วมืดไปนี้แย่นะ เฮ่อ! ต้องให้มันสว่างมา สว่างไป ถ้าพวกเรายังตั้งใจประกอบกระทำบำเพ็ญคุณงามความดีอยู่ อย่างนี้ พวกเราก็จะสว่างมาแล้วก็สว่างไป บางคนมืดมาสว่างไป มาสร้างความดีอะไรที่มันยังไม่ดีก็ให้มันดี ขึ้นมา อะไรที่มันยังไม่มีสร้างให้มันมีขึ้นมา อันนี้แหละท่านว่ามืดมาแล้วก็สว่างไป ไปเกิดอีกพวกเราก็จะเสวยกุศลผลบุญนั้นอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านได้กล่าวว่า บุพเพจะกะตะปุญญะตา บุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้า มันก็พึ่งอย่างที่เราได้พึ่งนี้แหละ มีตาดีเราก็ได้พึ่ง มีหูดีเราก็ได้พึ่ง มีกายมีใจดีก็ได้พึ่ง จะเดินตามดินไปก็ได้ จะขึ้นรถขึ้นเรือไปก้ได้ รถมันยังช้าขึ้นเครื่องบินไปก็ได้ สมัยใหม่เขายังจะเอารถไฟความเร็วสูงนี่วิ่งจากหนองคายมาถึงกรุงเทพแค่สามชั่วโมงมันก็น่านั่งนะ  เคยไปนั่งอยู่ที่ญี่ปุ่นแป๊บเดียวถึงแล้ว มันก็ง่ายอย่างนี้แหละมันมีบุญ คนไม่มีบุญก็ไม่ได้ขี่ คนมีบุญก็คนมีเงิน

ฉะนั้นขอให้สาธุชนคนดีทั้งหลายจงประกอบกระทำบำเพ็ญคุณงามความดี สร้างสมผลบุญไว้มากๆ วันนี้ขออานุภาพแห่งบุญกุศลคุณงามความดีที่พวกท่านได้กระทำบำเพ็ญแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมานี้

ขออานุภาพแห่งคุณงามความดีบารมีเหล่านั้น จงดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองทุกๆท่านจงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิพาล มนหาสมบัติปรารถนาสิ่งใดที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยนำมาซึ่งความสุขความเจริญแล้ว ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จดังความมุ่งมาดปรารถนาตลอดกาลนานเทอญ"

 

 

คลิก! ที่อัลบั้มภาพ เพื่อเข้าไปดูภาพบรรยากาศงานทอดกฐิน ถ้าท่านต้องการขยายรูปคลิกที่รูปภาพนั้น

 


อัลบั้มภาพชุดที่ ๑

อัลบั้มภาพชุดที่ ๒

อัลบั้มภาพชุดที่ ๓

อัลบั้มภาพชุดที่ ๔

อัลบั้มภาพชุดที่ ๕

อัลบั้มภาพชุดที่ ๖