ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระในวันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๕๖

ด้วยวัดป่าเชิงเลน กำหนดให้มีการรับสมัครชายไทยที่มีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ เข้าร่วมโครงการบวชพระ เข้าพรรษา ภาวนา ทดแทนคุณ ในวันเสาร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ประเพณีการบวช เป็นการปฏิบัติที่สืบเนื่องมาจากความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน  เพราะพระพุทธศาสนาเป็นหลักคำสอนแห่งความจริงในโลก ที่สอนให้มนุษย์รู้สาเหตุของการเกิด แก่ เจ็บ และตาย ช่วยให้มนุษย์มีสติสัมปชัญญะที่จะนำไปสู่ในทางที่ดีที่ชอบ การบวชจึงมีความสาคัญโดยเฉพาะต่อผู้ที่จะเป็นหลักของครอบครัว อีกทั้งผู้บวชยังได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นพระบรมครูของเรา

ผู้มาบวชในพุทธศาสนาถ้าหากว่าปฏิบัติตามศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน จริงๆ ฝึกปฏิบัติตนในกฏที่เคร่งครัด รู้จักความอดทน สุขุม สำรวม สร้างปัญญาก่อเกิด พินิจพิจารณาในสรรพสิ่ง ไม่มีใครสวยงามยิ่งกว่าพระผู้มุ่งออกมาบวชแล้ว เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสวยงามที่สุด กิริยามารยาทจะคล่องแคล่วๆ ด้วยสติปัญญา ด้วยเหตุด้วยผลไม่ผิดพลาด แล้วบำเพ็ญตนจิตใจสว่างจ้าย่อมบังเกิดดวงตาแห่งธรรม
กำหนดการบรรพชา
วันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เวลา ๑๑.๐๐ น.

  • ผู้เข้ารับการอุปสมบท เตรียมอาบน้ำแต่งชุดนาค
  • ผู้ปกครองพร้อมที่ศาลา นาคทำพิธีขอขมา
  • มอบผ้าไตร,เครื่องอัฐบริขาร
  • ผู้เข้ารับการอุปสมบท กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ

เวลา ๑๓.๐๐ น.

  • พระอุปัชฌาย์ถึงพระอุโบสถ
  • นาคพร้อมกันที่พระอุโบสถ กราบนมัสการพระอุปัชฌาย์
  • เข้าสู่พิธีอุปสมบท
  • บิดา-มารดา ถวายเครื่องไทยธรรม ณ ศาลาเอนกประสงค์
  • เสร็จพิธี

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

  

สอบถามรายละเอียดได้ที่
วัดป่าเชิงเลน

ซอยจรัลสนิทวงศ์ ๓๗ ตำบลคลองบางขุนศรี
ตำบลบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : ๐ ๒๘๖๕ ๕๖๔๕-๖
โทรสาร :  ๐ ๒๘๖๕ ๕๖๔๖
เว็บไซต์ : www.watpachoenglane.com

อีเมล์: info@watpachoenglane.com