ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

บวชชีพราหมณ์

ที่วัดป่าเชิงเลน ไม่มีการบวชชีพรามณ์ หรือ การมาปฏิบัติธรรมแบบค้างคืน เนื่องจากสถานที่ไม่เอื้ออำนวย และไม่มีที่พักค้างคืนสำหรับโยมผู้หญิง แต่ถ้าอยากจะมานั่งสมาธิ ภาวนา ไป-กลับ ก็สามารถมาได้...