ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาในการกุศล ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๕๖ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาในการกุศล ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๕๖ พร้อมเฉลิมฉลองเสนาสนะ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ (ตรงกับแรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีมะเส็ง ณ วัดป่าเชิงเลน ถ.จรัญสนิทวงศ์ ๓๗ ริมคลองชักพระ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

 

"การทอดกฐิน" เป็นประเพณีที่มีความเกี่ยวข้องกับการเข้าพรรษาของพระภิกษถสงฆ์ต้องจำพรรษาที่วัดนั้นๆ การทอดกฐินทาน จึงเป็นใหญ่ทั้งพระภิกษุสงฆ์และสาธุชนต่างได้รับอานิสงส์อันไพบูลย์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย เืพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและสะสมบุญไว้เป็นเสบียงติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้า อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดประเพณีที่ดีงามนี้ให้ดำรงอยู่ต่อไปตลอดกาลนาน

 

ด้วยความเสียสละทั้งแรงกายแรงใจและกำลังทรัพย์เพื่อช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การบูรณะซ่อมแซมเสนาสนะต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายจากอัคคีภัยและอุทกภัยเมื่อปี ๒๕๕๔ จวบจนถึงปัจจุบันงานก่อสร้างซ่อมแซมบูรณะดังกล่าวได้แล้วเสร็จสมบูรณ์อันประกอบไปด้วยกุฏิพระสงฆ์ ๒ หลัง, ศาลาเอนกประสงค์, อาคารหลังใหม่ ๑ หลัง จำนวน ๑๑ ห้อง สำหรับเป็นที่พักผู้มาปฏิบัติธรรม , โรงครัว และห้องเก็บของ

ด้วยอำนาจกุศลผลสุจริตทานที่ท่านทั้งหลายได้กระทำมาแล้วโดยชอบ ความดำริในใจอันใดที่ท่านทั้งหลายดำริไว้แล้วโดยชอบ ขอจงสมดังความมุ่งมาดปรารถนา ทุกประการเทอญ

 

กำหนดการ
 

วันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ฉลององค์กฐิน ณ ศาลาวัดป่าเชิงเลน

๑๘.๓๐ น. พระสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันทำวัตรเย็น เจริญพุทธมนต์
               - สวดธัมมะจักรกัปปะวัตตะนะสูตร
               - สวดชัยมงคลคาถา

๒๐.๓๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา โดยหลวงพ่อคำบ่อ ฐิตปัญโญ
              วัดใหม่บ้านตาล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร


วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๐๘.๐๐ น. พระเถรานุเถระ พระสงฆ์ สามเณร รับบิณฑบาตภายในบริเวณวัด
๐๘.๓๐ น. คณะศิษย์ยานุศิษย์ ถวายภัตตาหาร
๐๙.๐๐ น. กล่าวคำถวายเสนาสนะ กุฏิ ศาลาเอนกประสงค์ โรงครัว
              และที่พักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม
๑๑.๐๐ น. - ประธานในพิธีจุดธูป-เทียน บูชาพระรัตนตรัย             
              - ประธานสงฆ์ให้ศีล
              - ประธานในพิธีกล่าวนำถวายผ้ากฐิน              
              - พระสงฆ์อุปโลกน์ผ้ากฐิน              
              - คณะศรัทธาร่วมถวายเครื่องบริวารกฐินและจตุปัจจัย
              - พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี

 

ร่วมทำบุญโดยโอนเงินผ่านทางบัญชี
วัดป่าเชิงเลน หรือทำบุญโดยผ่านบัญชี : ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สาขา : พระปิ่นเกล้า
ชื่อบัญชี : วัดป่าเชิงเลน
เลขที่บัญชี : ๐๓๑-๑-๕๖๓๘๗-๒ (031-1-56387-2)
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
วัดป่าเชิงเลน โทรศัพท์ ๐๒-๘๖๕-๕๖๔๕ และ ๐๒-๘๖๕-๕๖๔๖
อีเมล์ : info@watpachoenglane.com

 

 

โบรชัวร์กฐิน