ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

งานผ้าป่าช่วยชาติ กับหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ณ วัดป่าเชิงเลน

วันนี้เป็นวันมหามงคลแก่ ่พี่น้องชาวบางกอกน้อยของเราเป็นอย่างมาก หลวงตาก็ยังไม่เคยเที่ยวมาตามแถวนี้เพิ่งจะได้มาวันนี้เป็นครั้งแรก มาได้พบได้เห็น "ป่า" ที่ดารดาษไปด้วยวัตถุต่างๆ ซึ่งเป็นที่เจริญใจของพี่น้องชาวบางกอกน้อยของเรา ก็รู้สึกว่ามีความชื่นบานหรรษาภายในใจ เพราะเป็นลักษณะเหมือนกับป่ากับเขาที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้พาดำเนินมา

ตลอดทั้งครูบาอาจารย์ที่ปรากฏชื่อ ฤ นามอยู่ในปัจจุบัน คือ หลวงปู่มั่น ท่านชอบอยู่ในป่าในเขาลำเนาไพร ซึ่งคล้ายคลึงกับสถานที่นี้อยู่มากทีเดียวและบรรดาพระกรรมฐานทั้งหลาย ท่านก็ชอบอยู่ในป่าบำเพ็ญสมณธรรม ดังที่เราเห็นอยู่นี้แล เป็นป่าเป็นเขาแม่น้ำลำธารมีอยู่ทั่วไป เช่นเดียวกับคลองบางกอกน้อยของเรานี้...""...เป็นสถานที่เหมาะสมสำหรับบำเพ็ญสมณธรรม ธรรมมีทางจะเกิดได้ด้วยสถานที่เช่นนี้..."
จากส่วนหนึ่งของพระธรรมเทศนา ของหลวงปู่มหาบัว ญาณสัมปันโน ในวาระมารับผ้าป่าช่วยชาติ ณ วัดป่าเชิงเลน 10 มีนาคม 2545