ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ข้อปฏิบัติก่อนบวช

สำหรับผู้ที่ต้องการจะขอบวช เพื่อให้มีแนวปฏิบัติที่เหมือนกัน สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ เนื่องจากนิสัยใจคอ ความประพฤติ ต่างกัน บางคนก็ทำสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควร จึงได้วางระเบียบวินัย ตามพระวินัยที่พระพุทธเจ้าได้จัดวางไว้ ฉะนั้นก่อนที่ท่านจะตัดสินใจบวช ขอให้อ่านข้อวัตร ข้อปฏิบัติ ของวัดให้เข้าใจ ถ่องแท้เสียก่อน เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาติดตามมาในภายหลัง

หลักเกณฑ์ผู้ที่จะขอบวช

 • ผู้ที่จะบวชทุกท่าน กรุณาติดต่อทางวัดด้วยตนเอง เพื่อสอบถามรายละเอียด ข้อสงสัยต่างๆ
 • การบวช ต้องบวชอย่างน้อย ๓๐ วัน
 • มาเป็นผ้าขาวก่อนบวช ๑๕ วัน เพื่อมาปรับตัวให้เข้ากับวัด เรียนรู้ข้อวัตรปฏิบัติต่างๆ และอยู่ฝึกท่องขานนาค ฝึกใช้เครื่องบริขารให้คล่อง ฝึกทานข้าวมื้อเดียว
 • ผู้ที่จะมาเป็นผ้าขาวหรือนาค ให้สวมใส่ชุดขาว (ควรมีชุดขาว ๒-๓ ชุด)

การปฏิบัติตัวในการเป็นผ้าขาวหรือนาค

 • การปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ ของวัด ด้วยความเคารพและตรงต่อเวลา และให้มาก่อนเวลา ตั้งใจทำกิจวัตรโดยไม่มายาสาไถย, ไม่หลบหนี หรือทิ้งหน้าที่การงานของตนเองที่ได้รับมอบหมาย
 • ท่องจำขานนาค
 • นาคจะต้องท่องจำขานนาค ออกเสียงให้ถูกต้องแม่นยำ เสียงดังฟังชัด
 • นาคจะต้องไม่ท่องจำขานนาค ในขณะที่ทำกิจวัตรต่างๆ เช่น เดินจงกรม,ปัดกวาด เช็ดถู , อยู่ในห้องน้ำ เป็นต้น ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความไม่เคารพ และควรหาสถานที่สงบไม่รบกวนผู้อื่น ในการท่องจำขานนาค
 • ไม่นำบทท่องจำขานนาค มาท่องเล่น ๆ หรือทำเป็นทำนองเพลง

การฝึกใช้เครื่องบริขาร

 • นาคต้องฝึกหัดการครองผ้า ครองบาตรให้ชำนาญ ทั้งห่มคลุม ห่มเฉวียง
 • ดูแลรักษาเครื่องอัฐบริขารให้ถูกต้องและสะอาด เรียบร้อย

สวดมนต์ทำวัตรเข้าและวัตรเย็น

 • นาคจะต้องทำวัตรเช้าและทำวัตรเย็น ตามเวลาที่ทางวัดกำหนดไว้ ทุกวัน ห้ามขาดเด็ดขาด
 • ตั้งใจสวดมนต์ สวดออกเสียง พนมมือให้เรียบร้อย ไม่คุยกัน ไม่เล่น และห้ามนำ ลูกอมสิ่งขบเคี้ยวใดๆ มารับประทานในขณะทำวัตรสวดมนต์
 • ขณะหมู่คณะนั่งสมาธิ หรือสวดมนต์ ไม่ควรเดินเข้า-ออก หรือลุกไปออกไปทำอย่างอื่น ยกเว้นจำเป็นตามคำสั่งของครูบาอาจารย์
 • หลังทำวัตรสวดมนต์ ให้ช่วยกันเก็บหนังสือ อาสนะ เสื่อ ให้เข้าที่ให้เรียบร้อยทุกครั้ง

แสดงความเคารพอ่อนน้อม

 • นาคต้องเป็นผู้ที่มีความเคารพอ่อนน้อมเสมอ ตามลำดับอาวุโสก่อนหลัง
 • เชื่อฟังครูบาอาจารย์อย่างเคารพและเคร่งครัด ไม่ควรปฏิเสธหรือโต้แย้งครูบาอาจารย์ อย่าทำตนอวดรู้วิชาต่อหน้าครูบาอาจารย์
 • เวลาเดินสวนกับพระเณร ให้นั่งลงพนมมือ รอให้ท่านเดินผ่านไปก่อนเสมอ
 • เคารพในสถานที่ส่วนรวม โบสถ์ ศาลา ไม่ให้นอน หรือนำของส่วนตัวมาวางไว้

การดูแลที่พัก

 • นาคต้องอยู่ในสถานที่ ที่จัดไว้ให้เท่านั้น ไม่ย้ายโดยพลการ
 • ไม่ส่งเสียงดัง หรือทำให้เกิดเสียงดังเกินไป
 • ต้องหมั่นทำความสะอาดที่พักทุกวัน รักษาของสงฆ์ให้มีสภาพเรียบร้อยเสมอ
 • รักษาความสงบ ไม่รบกวนผู้อื่น
 • ลุกจากที่นอนให้พับผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน เสื้อผ้า เสื่อ และวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
 • ผ้าที่แห้งแล้วให้พับเก็บทันที ไม่ควรตากทิ้งไว้ข้ามวันข้ามคืน
 • ไม่นำอาหาร น้ำปานะ ของขบเคี้ยวไว้ในที่พัก
 • ไม่ขีดเขียน หรือติดรูปภาพสิ่งใดๆ ในที่พัก
 • ให้เป็นผู้สันโดษ มักน้อย ในบริขารเครื่องต่างๆ
 • ไม่อนุญาตให้นำเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook หรือ แท็บเล็ต เข้ามาใช้
 • ให้ช่วยกันประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ
 • เวลา ๒๒.๐๐ น. ให้ปิดไฟ พักผ่อน

การพูดคุย

 • ไม่ส่งเสียงดัง ไม่ตะโกน และไม่พูดค่อยจนเกินไป
 • ไม่พูดโกหก ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดส่อเสียด นินทา ไม่พูดเพ้อเจ้อ และไม่พูดเรื่องทางโลก
 • ไม่พูดคุยกันดังต่อไปนี้
 • ขณะออกรับบิณฑบาต
 • รับประทานอาหาร
 • ดื่มน้ำปานะ
 • สวดมนต์ทำวัตรเช้า วัตรเย็น เป็นต้น
 • การพูดคุยกับพระเณร ให้พนมมือทุกครั้ง ไม่ควรยืนพูดคุยกับพระเณร

การแต่งกาย

 • แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย เสื้อขาว กางเกงขายาวสีขาว
 • รักษาความสะอาดของเสื้อผ้า ไม่ให้มีกลิ่นเหม็น ดำ สกปรก ไม่น่าดู
 • ไม่เปลือยกาย ถอดเสื้อในที่ชุมชน และเวลาอาบน้ำให้นำเสื้อผ้าเข้าไปเปลี่ยน
 • ไม่ควรพับแขนเสื้อ พับขากางเกง

ความเสียสละ

 • นาคต้องคอยสนใจในกิจของสงฆ์ และคอยช่วยเหลืออยู่ตลอด
 • หมั่นดูแลรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะ ไม่ทิ้งขวดน้ำ แก้วน้ำ เมื่อใช้แล้วต้องเก็บล้างทันที ไม่วางทิ้งไว้ และช่วยเก็บขยะ
 • เมื่อได้ยินเสียงโทรศัพท์ ให้รีบไปรับโทรศัพท์ อย่าเพิกเฉยทำเป็นไม่ได้ยิน
 • เมื่อได้ยินเสียงกริ่งจากท่าน้ำ ถ้าพายเรือไม่เป็น ให้รีบบอกท่านอื่นไปรับครูบาอาจารย์ หรือญาติโยม

อื่นๆ

 • สำรวมกาย ยืน เดิน นั่ง นอน ให้สงบเรียบร้อยอย่างสมณะ
 • ในการเข้าที่ประชุม ให้ตรงเวลา เข้าพร้อมกัน และเลิกพร้อมกัน
 • ทานอาหารหลังพระเถระ ครูบาอาจารย์ และทานให้เสร็จก่อนครูบาอาจารย์
 • จะกระทำสิ่งใดประการใด ให้เรียนครูบาอาจารย์ ทราบทุกครั้ง
 • ออกรับบิณฑบาต ให้เดินอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เกะกะ ขวางทาง