ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ขอเรียนเชิญ พุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล"งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙" วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาค

ขอเรียนเชิญ พุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล"งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙" และเป็นวันแม่แห่งชาติ วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วัดป่าเชิงเลน ตั้งแต่เวลา ๗.๓๐ เป็นต้นไป
 
กำหนดการ
วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ รับบิณฑบาตรภายในบริเวณวัด
เวลา ๐๘.๐๐ น. ร่วมสวดมนต์ สวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร และถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาค
เวลา ๐๙.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๐.๐๐ น. พุทธศาสนิกชน ร่วมรับประทานอาหาร พร้อมกัน
/เสร็จพิธี