ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ขอเรียนเชิญสาธุชน พุทธบริษัททั้งหลาย ร่วมทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา และทอดผ้าป่าสามัคคี วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ขอเรียนเชิญสาธุชน พุทธบริษัททั้งหลาย ร่วมทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่  ๑๓  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ณ  วัดป่าเชิงเลน 
วันวิสาขบูชา  หมายถึง  การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะหรือเดือน ๖ เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน

เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  วัดป่าเชิงเลน ได้จัดให้มีการสวดมนต์ เจริญภาวนา  และเวียนเทียนขึ้น  ในวันที่  ๑๓  พฤษภาคม ๒๕๕๗

  •  

หมายกำหนดการ

วันอังคาร ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ช่วงเช้า

  • ๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์ สามเณร รับบิณฑบาตภายในบริเวณวัด
  • ๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์สามเณร
  • ๐๙.๐๐ น. สวดมนต์ ทำวัตรเช้า เจริญภาวนา
  • ๑๐.๓๙ น. พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์กล่าวธรรมกถา อนุโมทนาให้พร
  • เสร็จพิธี
     

ช่วงค่ำ

 

  • ๑๘.๓๐ น. สวดมนต์ ทำวัตรเย็น สวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร เจริญภาวนา
  • เสร็จแล้วประกอบพิธีเวียนเทียน

หมายเหตุ :ทางวัดมีดอกไม้ ธูปเทียน จัดเตรียมไว้ให้ พร้อมทั้งได้จัดอาหารไว้เลี้ยงรับรอง

ร่วมทำบุญโดยโอนเงินผ่านทางบัญชี
วัดป่าเชิงเลน หรือทำบุญโดยผ่านบัญชี : ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สาขา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกรวย
ชื่อบัญชี : พระภัลลภ อภิปาโล (กองทุน วัดสวนป่าบุญฤทธิ์)
เลขที่บัญชี : ๑๔๓ ๐ ๑๐๓๕๙๐ (143-0-103590)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
วัดป่าเชิงเลน โทรศัพท์ ๐๒-๘๖๕-๕๖๔๕ และ ๐๒-๘๖๕-๕๖๔๖
อีเมล์ : info@watpachoenglane.com