ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาในการกุศล ร่วมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา พร้อมทอดผ้าป่ามหากุศล วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาในการกุศล เนื่องในวันมาฆบูชา พร้อมทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสมทบทุนสร้างเสนาสนะวัดสวนป่าบุญฤทธิ์ ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีมะเส็ง
 

วันจาตุรงคสันนิบาต
พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรม “โอวาทปาติโมกข์” ในวันนี้
วันจาตุรงคสันนิบาต ประกอบด้วยองค์ ๔ คือ
๑) พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" คือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า
๒) พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็นผู้ได้อภิญญา ๖ คือหูทิพย์ ตาทิพย์ระลึกชาติได้ แสดงฤทธิ์ได้ รู้จักกำหนดใจผู้อื่นและทำอาสวะกิเลสให้สิ้นไป
๓) พระสงฆ์จำนวน ๑,๒๕๐ รูป ต่างมาประชุมพร้อมเพรียงกันโดยมิได้มีการนัดหมาย
๔) พระจันทร์เต็มดวงเสวยมาฆฤกษ (วันเพ็ญกลางเดือน 3)ในภายหลังเรียกว่า วันมาฆบูชา

 

คณะศิษยานุศิษย์ ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาในการกุศลมาร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีโดยพร้อมเพียงกัน

ด้วยอำนาจกุศลผลสุจริตทานที่ท่านทั้งหลายได้ กระทำมาแล้วโดยชอบ ความดำริในใจอันใดที่ท่านทั้งหลายดำริไว้แล้วโดยชอบ ขอจงสมดังความมุ่งมาดปรารถนา ทุกประการเทอญ

 

กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคี

 • วันศุกร์ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
 • ช่วงเช้า
  ๐๘.๐๐ น. พระสงฆ์ สามเณร รับบิณฑบาตภายในบริเวณวัด
 • ๐๙.๓๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์สามเณร พุทธศาสนิกชนทำวัตรเช้าและรับประทานอาหารร่วมกัน
 • ๑๐.๓๙ น. พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์กล่าวธรรมกถา อนุโมทนาให้พร
 • เสร็จพิธี

 

 • ช่วงค่ำ
 • ๑๘.๓๐ น. สวดมนต์ ทำวัตรเย็น สวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร เจริญภาวนา
                 เสร็จแล้วประกอบพิธีเวียนเทียน


ร่วมทำบุญโดยโอนเงินผ่านทางบัญชี
วัดป่าเชิงเลน หรือทำบุญโดยผ่านบัญชี : ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สาขา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกรวย
ชื่อบัญชี : พระภัลลภ อภิปาโล (กองทุน วัดสวนป่าบุญฤทธิ์)
เลขที่บัญชี : ๑๔๓ ๐ ๑๐๓๕๙๐ (143-0-103590)
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
วัดป่าเชิงเลน โทรศัพท์ ๐๒-๘๖๕-๕๖๔๕ และ ๐๒-๘๖๕-๕๖๔๖
อีเมล์ : info@watpachoenglane.com