ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญ และทอดผ้าป่าสามัคคี อาสาฬบูชา ในวันเสาร์ที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญ และทอดผ้าป่าสามัคคี อาสาฬบูชา ในวันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดป่าเชิงเลน
 

“อาสาฬห” เป็นชื่อเรียกของเดือน ๘ ส่วนคำว่า “อาสาฬหบูชา” ย่อมาจาก “อาสาฬหปุรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาพระใน วันเพ็ญ เดือน ๘” ดังนั้น วันอาสาฬหบูชาจึงตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ (หรือ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ หลัง ในปีอธิกมาส) วันอาสาฬหบูชา นี้ถือเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา หรือ เทศนาครั้งแรก ที่มีชื่อว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ซึ่งแปลว่า “พระสูตรของการ หมุนวงล้อแห่งพระธรรมให้ดำเนินไป” โดยเป็นการแสดงพระธรรมเทศาสนาครั้งแรก เพื่อโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ได้แก่ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ โดยทรงแสดงเทศนานี้

ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี ในปีแรกที่ทรงตรัสรู้

เพื่อ ถวายเป็นพุทธบูชา และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วัดป่าเชิงเลน จึงได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร สวดมนต์ เจริญภาวนา และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดสร้างศาลา ๓ ประสงค์ ถวาย ณ วัดสวนป่าบุญฤทธิ์ ส่วนช่วงค่ำจัดให้มีพิธีเวียนเทียนขึ้น
 

ในวันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ช่วงเช้า
๐๗.๓๐ น. - พระสงฆ์ สามเณร รับบิณฑบาตภายในบริเวณวัด
๐๘.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์สามเณร
๐๙.๐๐ น. - สวดมนต์ ทำวัตรเช้า เจริญภาวนา
๑๐.๓๙ น. - พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์กล่าวธรรมกถา อนุโมทนาให้พร /เสร็จพิธี
 

ช่วงค่ำ
๑๘.๓๐ น. สวดมนต์ ทำวัตรเย็น สวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร เจริญภาวนา
เสร็จแล้วประกอบพิธีเวียนเทียน
 

หมายเหตุ : ทางวัดมีดอกไม้ ธูปเทียน จัดเตรียมไว้ให้ พร้อมทั้งได้จัดอาหารไว้เลี้ยงรับรอง
 

ท่านใดที่ต้องการร่วมทำบุญ สามารถโอนเงินผ่านทางบัญชี ธนาคารกสิกรไทย
สาขา : บางขุนนนท์
ชื่อบัญชี : พระภัลลภ อภิปาโล
เลขที่บัญชี : ๐๐๗-๘-๗๗๑๒๓-๒ (007-8-77123-2)
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
วัดป่าเชิงเลน โทรศัพท์ 02 865 5645 และ 02 865 5646
อีเมล์ : info@watpachoenglane.com
Facebook : https://www.facebook.com/watpachoenglane/