ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญ และทอดผ้าป่าสามัคคี อาสาฬบูชา ในวันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วัดป่าเชิงเลน

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญ และทอดผ้าป่าสามัคคี อาสาฬบูชา ในวันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วัดป่าเชิงเลน
 
 
“อาสาฬห” เป็นชื่อเรียกของเดือน ๘ ส่วนคำว่า “อาสาฬหบูชา” ย่อมาจาก “อาสาฬหปุรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาพระใน วันเพ็ญ เดือน ๘” ดังนั้น วันอาสาฬหบูชาจึงตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ (หรือ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ หลัง ในปีอธิกมาส) วันอาสาฬหบูชา นี้ถือเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา หรือ เทศนาครั้งแรก ที่มีชื่อว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ซึ่งแปลว่า “พระสูตรของการ หมุนวงล้อแห่งพระธรรมให้ดำเนินไป” โดยเป็นการแสดงพระธรรมเทศาสนาครั้งแรก เพื่อโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ได้แก่ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ โดยทรงแสดงเทศนานี้
 
ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี ในปีแรกที่ทรงตรัสรู้
 
เพื่อ ถวายเป็นพุทธบูชา และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วัดป่าเชิงเลน จึงได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร สวดมนต์ เจริญภาวนา และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดสร้างศาลาบูรพาจารย์ ส่วนช่วงค่ำจัดให้มีพิธีเวียนเทียนขึ้น
 
 
ในวันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 
ช่วงเช้า
๐๘.๐๐ น. - พระสงฆ์ สามเณร รับบิณฑบาตภายในบริเวณวัด
๐๘.๓๐ น. - ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์สามเณร
๐๙.๕๙ น. - ถวายรูปหล่อสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯองค์ที่ ๑๙
๑๐.๓๐ น. - สวดมนต์ ทำวัตรเช้า เสร็จแล้วรับประทานอาหารร่วมกัน
๑๑.๐๙ น. - พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์กล่าวธรรมกถา อนุโมทนาให้พร /เสร็จพิธี
 
 
ช่วงค่ำ
๑๘.๓๐ น. สวดมนต์ ทำวัตรเย็น สวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร เจริญภาวนา
เสร็จแล้วประกอบพิธีเวียนเทียน
 
 
หมายเหตุ : ทางวัดมีดอกไม้ ธูปเทียน จัดเตรียมไว้ให้ พร้อมทั้งได้จัดอาหารไว้เลี้ยงรับรอง
 
ร่วมทำบุญเป็รเจ้าภาพติดต่อได้ที่วัดป่าเชิงเลน หรือทำบุญโดยผ่านบัญชี : 
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สาขา : พระปิ่นเกล้า
ชื่อบัญชี : วัดป่าเชิงเลน
เลขที่บัญชี 031-1-56387-2
สาขาพระปิ่นเกล้า ชื่อบัญชี วัดป่าเชิงเลน
 
โทรศัพท์ ๐๒ ๘๖๕ ๕๖๔๕
โทรสาร ๐๒ ๘๖๕ ๕๖๔๖