ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญ และทอดผ้าป่าสามัคคี อาสาฬบูชา ในวันศุกร์ที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญ และทอดผ้าป่าสามัคคี อาสาฬบูชา เพื่อสมทบทุนซื้อที่ดิน ๓๐ ไร่ ถวาย ณ วัดสวนป่าบุญฤทธิ์ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ณ วัดป่าเชิงเลน

อาสาฬหบูชา ย่อมาจาก "อาสาฬหปูรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ"ในปีนี้ วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันศุกร์ที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก

โดยการแสดงปฐมเทศนา คือ ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร โปรดพระปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน จนพระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้เป็นวันแรกที่มี  พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เกิดขึ้นครบองค์พระรัตนตรัย

เพื่อ ถวายเป็นพุทธบูชา และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  วัดป่าเชิงเลน จึงได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร สวดมนต์ เจริญภาวนา และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อที่ดิน ๓๐ ไร่ ถวาย ณ วัดสวนป่าบุญฤทธิ์ ส่วนช่วงค่ำจัดให้มีพิธีเวียนเทียนขึ้น

วันศุกร์ที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗

ช่วงเช้า

  • ๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์ สามเณร รับบิณฑบาตภายในบริเวณวัด
  • ๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์สามเณร
  • ๐๙.๐๐ น. สวดมนต์ ทำวัตรเช้า เจริญภาวนา
  • ๑๐.๓๙ น. พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์กล่าวธรรมกถา อนุโมทนาให้พร
  • เสร็จพิธี

ช่วงค่ำ

  • ๑๘.๓๐ น. สวดมนต์ ทำวัตรเย็น สวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร เจริญภาวนา
  • เสร็จแล้วประกอบพิธีเวียนเทียน

หมายเหตุ : ทางวัดมีดอกไม้ ธูปเทียน จัดเตรียมไว้ให้ พร้อมทั้งได้จัดอาหารไว้เลี้ยงรับรอง

ร่วมทำบุญโดยโอนเงินผ่านทางบัญชี
วัดป่าเชิงเลน หรือทำบุญโดยผ่านบัญชี : ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สาขา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกรวย
ชื่อบัญชี : พระภัลลภ อภิปาโล (กองทุน วัดสวนป่าบุญฤทธิ์)
เลขที่บัญชี : ๑๔๓ ๐ ๑๐๓๕๙๐ (143-0-103590)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
วัดป่าเชิงเลน โทรศัพท์ ๐๒-๘๖๕-๕๖๔๕ และ ๐๒-๘๖๕-๕๖๔๖
อีเมล์ : info@watpachoenglane.com