ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเป็นวันแม่แห่งชาติ

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเป็นวันแม่แห่งชาติ พุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจกันร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ และประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
 

  • ๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์ สามเณร รับบิณฑบาตภายในบริเวณวัด
  • ๐๘.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์สามเณร
  • ๐๙.๐๐ น.  สวดมนต์ ทำวัตรเช้า สวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร เจริญภาวนา
  • ๑๐.๐๐ น.  พุทธศาสนิกชนร่วมรับประทานอาหาร
  • ๑๑.๐๐ น.  ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
    เสร็จพิธี