ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 1 guest กำลังออนไลน์

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพบวชเณรภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๖๑ วันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑


ด้วยวัดป่าเชิงเลนจัดให้มีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๖๑ 
 
ในการนี้ทางวัดฯ จึงใคร่ขอเชิญชวน ผู้มีจิตศรัทธา นำบุตรหลานของท่านที่มีอายุตั้งแต่ ๑๒ ปี ขึ้นไป มาสมัครบรรพชาสามเณร ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑
 
กำหนดการ
วันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
 
เวลา ๑๑.๐๐ น.
* ผู้เข้ารับการบรรพชาเตรียมอาบน้ำแต่งชุดผ้าขาว
* ผู้ปกครองพร้อมที่โบสถ์ ผ้าขาวทำพิธีขอขอมา
* มอบผ้าไตร,เครื่องอัฐบริขาร
* ผู้เข้ารับการบรรพชากล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ
 
เวลา ๑๓.๐๐ น.
* พระอุปัชฌาย์ถึงโบสถ์
* ผ้าขาวพร้อมกันที่โบสถ์ กราบนมัสการพระอุปัชฌาย์
* เข้าสู่พิธีบรรพชา สามเณร ถวายพระพรชัยมงคล
* บิดา-มารดา ถวายเครื่องไทยธรรม ณ ศาลาเอนกประสงค์
* เสร็จพิธี
 
หมายเหตุ:- เข้ามอบตัวเข้ารับการอบรมในวันที่อาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑
 
ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ 
- เจ้าภาพบวชเณร
- เจ้าภาพผ้าไตรและเครื่องบริขาร
- เจ้าภาพอาหารและปานะ
- เจ้าภาพทุนการศึกษาและทัศนศึกษา (มอบทุนการศึกษาและพาไปทัศนศึกษา หลังจากสึกแล้ว)
 
ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ได้ที่วัดป่าเชิงเลน หรือโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
บัญชี ออมทรัพย์ สาขา แมคโคร จรัญสนิทวงศ์
เลขที่บัญชี ๖๙๕-๒-๒๙๒๐๕-๔ (695-2-29205-4)
ชื่อบัญชี พระภัลลภ อภิปาโล
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
วัดป่าเชิงเลน
ซอยจรัลสนิทวงศ์ ๓๕ ตำบลคลองบางขุนศรี
ตำบลบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : ๐๒ ๘๖๕ ๕๖๔๕
โทรสาร : ๐๒ ๘๖๕ ๕๖๔๖