ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ขอเชิญสาธุชน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในวันวิสาขบูชา วันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เมื่อวันเพ็ญ วิสาขบูชา (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖)

ขอเชิญสาธุชน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนปัจจัยสร้างกำแพงถวายวัดสวนป่าบุญฤทธิ์ อ. วังน้ำเขียว เนื่องในวันวิสาขบูชา วันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 

วันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ (หรือ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗ ในปีอธิกมาส) “วิสาขะ” เป็นชื่อเรียกของเดือน ๖ ส่วนคำว่า “วิสาขบูชา” ย่อมาจากคำว่า “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาพระในวันเพ็ญเดือน ๖” ดังนั้น วันวิสาขบูชาจึงตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ (หรือ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗ ในปีอธิกมาส คือปีที่มีเดือน ๘ สองหน)
 
วันวิสาขบูชาเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายถือเอาความอัศจรรย์ ๓ ประการที่เกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้า
 
โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างปี แต่พ้องวันกัน คือ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ซึ่งความอัศจรรย์ทั้ง ๓ ประการ
 
ที่เกิดในวันวิสาขบูชา หรือวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ในสมัยพุทธกาล ได้แก่
 
๑. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี
๒. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี
๓. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ก่อนพุทธศักราช  ๑ ปี


เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ขององค์สามเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วัดป่าเชิงเลน ได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตร สวดมนต์ เจริญภาวนา และเวียนเทียนขึ้น ในวันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีกำหนดการดังนี้

ช่วงเช้า
๐๘.๐๐ น. พระสงฆ์ สามเณร รับบิณฑบาตภายในบริเวณวัด
๐๘.๓๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์สามเณร
๐๙.๐๐ น. สวดมนต์ ทำวัตรเช้า เจริญภาวนา
๑๐.๓๙ น. ถวายพระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์) หน้าตัก ๑๙ นิ้ว และรูปเหมือนเท่าองค์จริงพ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงปู่แหวน สุจิณโณ, หลวงปู่ขาว อนาลโย, หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ เพื่อประดิษฐาน ณ วิหารบูรพาจารย์ วัดสวนป่าบุญฤทธิ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
๑๐.๕๙ น. พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์กล่าวธรรมกถา อนุโมทนาให้พร
เสร็จพิธี

ช่วงค่ำ
๑๘.๓๐ น. สวดมนต์ ทำวัตรเย็น สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เจริญภาวนา
เสร็จแล้วประกอบพิธีเวียนเทียน

หมายเหตุ :ทางวัดมีดอกไม้ ธูปเทียน จัดเตรียมไว้ให้ พร้อมทั้งได้จัดอาหารไว้เลี้ยงรับรอง

ร่วมทำบุญโดยโอนเงินผ่านทางบัญชี วัดป่าเชิงเลน หรือทำบุญโดยผ่านบัญชี :
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
สาขา : บางขุนนนท์
ชื่อบัญชี : พระภัลลภ อภิปาโล
เลขที่บัญชี : ๐๐๗-๘-๗๗๑๒๓-๒ (007-8-77123-2)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : วัดป่าเชิงเลน
โทรศัพท์ ๐๒-๘๖๕-๕๖๔๕
โทรสาร ๐๒-๘๖๕-๕๖๔๖
อีเมล์ : info@watpachoenglane.com