ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบท-บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๖๐

ด้วยวัดป่าเชิงเลนจัดให้มีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

ในการนี้ทางวัดฯ จึงใคร่ขอเชิญชวน ผู้มีจิตศรัทธา นำบุตรหลานของท่านที่มีอายุตั้งแต่ ๑๒ ปี ขึ้นไป มาสมัครบรรพชาสามเณร ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐

 

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐

 

เวลา ๑๑.๐๐ น.
* ผู้เข้ารับการบรรพชาเตรียมอาบน้ำแต่งชุดผ้าขาว
* ผู้ปกครองพร้อมที่โบสถ์ ผ้าขาวทำพิธีขอขอมา
* มอบผ้าไตร,เครื่องอัฐบริขาร
* ผู้เข้ารับการบรรพชากล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ

 

เวลา ๑๓.๐๐ น.
* พระอุปัชฌาย์ถึงโบสถ์
* ผ้าขาวพร้อมกันที่โบสถ์ กราบนมัสการพระอุปัชฌาย์
* เข้าสู่พิธีบรรพชา สามเณร ถวายพระพรชัยมงคล
* บิดา-มารดา ถวายเครื่องไทยธรรม ณ ศาลาเอนกประสงค์
* เสร็จพิธี

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
หมายเหตุ:- เข้ามอบตัวเข้ารับการอบรมในวันที่อาทิตย์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐

 

ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ได้ที่วัดป่าเชิงเลน หรือโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
บัญชี ออมทรัพย์ สาขา แมคโคร จรัญสนิทวงศ์
เลขที่บัญชี ๖๙๕-๒-๒๙๒๐๕-๔ (695-2-29205-4)
ชื่อบัญชี พระภัลลภ อภิปาโล

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
วัดป่าเชิงเลน
ซอยจรัลสนิทวงศ์ ๓๗ ตำบลคลองบางขุนศรี
ตำบลบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : ๐๒ ๘๖๕ ๕๖๔๕
โทรสาร : ๐๒ ๘๖๕ ๕๖๔๖

 

ด้วยวัดป่าเชิงเลนจัดให้มีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

ในการนี้ทางวัดฯ จึงใคร่ขอเชิญชวน ผู้มีจิตศรัทธา นำบุตรหลานของท่านที่มีอายุตั้งแต่ ๑๒ ปี ขึ้นไป มาสมัครบรรพชาสามเณร ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐

 

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐

 

เวลา ๑๑.๐๐ น.
* ผู้เข้ารับการบรรพชาเตรียมอาบน้ำแต่งชุดผ้าขาว
* ผู้ปกครองพร้อมที่โบสถ์ ผ้าขาวทำพิธีขอขอมา
* มอบผ้าไตร,เครื่องอัฐบริขาร
* ผู้เข้ารับการบรรพชากล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ

 

เวลา ๑๓.๐๐ น.
* พระอุปัชฌาย์ถึงโบสถ์
* ผ้าขาวพร้อมกันที่โบสถ์ กราบนมัสการพระอุปัชฌาย์
* เข้าสู่พิธีบรรพชา สามเณร ถวายพระพรชัยมงคล
* บิดา-มารดา ถวายเครื่องไทยธรรม ณ ศาลาเอนกประสงค์
* เสร็จพิธี

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
หมายเหตุ:- เข้ามอบตัวเข้ารับการอบรมในวันที่อาทิตย์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐

 

ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ได้ที่วัดป่าเชิงเลน หรือโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
บัญชี ออมทรัพย์ สาขา แมคโคร จรัญสนิทวงศ์
เลขที่บัญชี ๖๙๕-๒-๒๙๒๐๕-๔ (695-2-29205-4)
ชื่อบัญชี พระภัลลภ อภิปาโล

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
วัดป่าเชิงเลน
ซอยจรัลสนิทวงศ์ ๓๗ ตำบลคลองบางขุนศรี
ตำบลบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : ๐๒ ๘๖๕ ๕๖๔๕
โทรสาร : ๐๒ ๘๖๕ ๕๖๔๖