ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาและอุปสมบท ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ วัดป่าเชิงเลน

ด้วยวัดป่าเชิงเลนจัดให้มีการอุปสมบทพระภิกษุ และ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาส พระชนมายุครบ ๖๑ พรรษา

ในการนี้ทางวัดฯ จึงใคร่ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ผู้มีจิตศรัทธา นำบุตรหลานของท่านที่มีอายุตั้งแต่ ๑๒ ปี ขึ้นไป มาสมัคร ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป โดยกำหนดบรรพชาสามเณรวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึง ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗
เวลา ๑๑.๐๐ น.

  • ผู้เข้ารับการบรรพชาเตรียมอาบน้ำแต่งชุดนาค
  • ผู้ปกครองพร้อมที่โบสถ์ นาคทำพิธีขอขอมา
  • มอบผ้าไตร,เครื่องอัฐบริขาร
  • ผู้เข้ารับการบรรพชากล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ

เวลา ๑๓.๐๐ น.

  • พระอุปัชฌาย์ถึงโบสถ์
  • นาคพร้อมกันที่โบสถ์ กราบนมัสการพระอุปัชฌาย์
  • เข้าสู่พิธีบรรพชา-อุปสมบท
  • ภิกษุใหม่ สามเณร ถวายพระพรชัยมงคล
  • บิดา-มารดา ถวายเครื่องไทยธรรม ณ ศาลาเอนกประสงค์
  • เสร็จพิธี

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

หมายเหตุ:- เข้ามอบตัวเข้ารับการอบรมในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗
สอบถามรายละเอียดได้ที่
วัดป่าเชิงเลน

ซอยจรัลสนิทวงศ์ ๓๗ ตำบลคลองบางขุนศรี
ตำบลบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : ๐๒ ๘๖๕ ๕๖๔๕
โทรสาร : ๐๒ ๘๖๕ ๕๖๔๖
เว็บไซต์ : www.watpachoenglane.com