ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ วัดป่าเชิงเลน

ด้วยวัดป่าเชิงเลนจัดให้มีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาส พระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา
 

ในการนี้ทางวัดฯ จึงใคร่ขอเชิญชวน ผู้มีจิตศรัทธา นำบุตรหลานของท่านที่มีอายุตั้งแต่ ๑๒ ปี ขึ้นไป มาสมัครบรรพชาสามเณร ทั้งนี้กำหนดบรรพชาสามเณร วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึง ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘


กำหนดการ

วันเสาร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘
เวลา ๑๑.๐๐ น.

  • ผู้เข้ารับการบรรพชาเตรียมอาบน้ำแต่งชุดนาคเณร
  • ผู้ปกครองพร้อมที่โบสถ์ นาคเณรทำพิธีขอขอมา
  • มอบผ้าไตร,เครื่องอัฐบริขาร
  • ผู้เข้ารับการบรรพชากล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ

เวลา ๑๓.๐๐ น.

  • พระอุปัชฌาย์ถึงโบสถ์
  • นาคพร้อมกันที่โบสถ์ กราบนมัสการพระอุปัชฌาย์
  • เข้าสู่พิธีบรรพชา
  • สามเณร ถวายพระพรชัยมงคล
  • บิดา-มารดา ถวายเครื่องไทยธรรม ณ ศาลาเอนกประสงค์
  • เสร็จพิธี

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
 

หมายเหตุ:- เข้ามอบตัวเข้ารับการอบรมในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘

สอบถามรายละเอียดได้ที่
วัดป่าเชิงเลน

ซอยจรัลสนิทวงศ์ ๓๗ ตำบลคลองบางขุนศรี
ตำบลบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : ๐๒ ๘๖๕ ๕๖๔๕
โทรสาร : ๐๒ ๘๖๕ ๕๖๔๖