ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๕๙ ในวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙

ด้วยวัดป่าเชิงเลนจัดให้มีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาส พระชนมายุครบ ๖๑ พรรษา

ในการนี้ทางวัดฯ จึงใคร่ขอเชิญชวน ผู้มีจิตศรัทธา นำบุตรหลานของท่านที่มีอายุตั้งแต่ ๑๒ ปี ขึ้นไป มาสมัครบรรพชาสามเณร ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙
เวลา ๑๑.๐๐ น.

  • ผู้เข้ารับการบรรพชาเตรียมอาบน้ำแต่งชุดผ้าขาว
  • ผู้ปกครองพร้อมที่โบสถ์ ผ้าขาวทำพิธีขอขอมา
  • มอบผ้าไตร,เครื่องอัฐบริขาร
  • ผู้เข้ารับการบรรพชากล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ

เวลา ๑๓.๐๐ น.

  • พระอุปัชฌาย์ถึงโบสถ์
  • ผ้าขาวพร้อมกันที่โบสถ์ กราบนมัสการพระอุปัชฌาย์
  • เข้าสู่พิธีบรรพชา
  • สามเณร ถวายพระพรชัยมงคล
  • บิดา-มารดา ถวายเครื่องไทยธรรม ณ ศาลาเอนกประสงค์
  • เสร็จพิธี

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
 

หมายเหตุ:- เข้ามอบตัวเข้ารับการอบรมในวันที่อาทิตย์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙

ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ได้ที่วัดป่าเชิงเลน หรือโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
บัญชี ออมทรัพย์ สาขา แมคโคร จรัญสนิทวงศ์
เลขที่บัญชี ๖๙๕-๒-๒๙๒๐๕-๔ (695-2-29205-4)  
ชื่อบัญชี พระภัลลภ อภิปาโล

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
วัดป่าเชิงเลน

ซอยจรัลสนิทวงศ์ ๓๗ ตำบลคลองบางขุนศรี
ตำบลบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : ๐๒ ๘๖๕ ๕๖๔๕
โทรสาร : ๐๒ ๘๖๕ ๕๖๔๖