ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างถนนเข้าวัด-ถนนในวัดสวนป่าบุญฤทธิ์ ในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558 ทอด ณ วัดสวนป่าบุญฤทธิ์ อ.วังน้ำขียว จ.นครราชสีมา

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างถนนเข้าวัด-ถนนในวัดสวนป่าบุญฤทธิ์ ในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558 ทอด ณ วัดสวนป่าบุญฤทธิ์ บ้านโคกสะอาด ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา


ในปัจจุบัน ถนนทางเข้าวัดและบริเวณโดยรอบวัด ยังเป็นถนนดินลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้ลำบากต่อการเดินทางแก่พระภิกษุสงฆ์ และญาติโยม ที่เดินทางมาทำบุญปฏิบัติธรรมที่วัดฯ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนจะลำบากมาก ทั้งเป็นดินโคลน ถนนรื่นและแฉะ รถไม่สามารถเข้ามาได้

ดังนั้น คณะศิษย์ฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีกุศลจิตแห่งบุญ ได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสร้างถนนในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นการอำนวยความราบรื่นถวายแด่คณะสงฆ์ ที่ต้องใช้ถนนบิณฑบาต อีกจะเป็นการอนุเคราะห์ความสะดวกแก่ผู้มาทำบุญแก่ผู้ต้องใช้ถนนสัญจรอีกด้วย
(การสร้างถนนในครั้งนี้จึงจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการดำเนินงานก่อสร้างเป็นจำนวนมาก)

กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558

  • 08.00 น. - พระสงฆ์ สามเณร รับบินฑบาตภายในบริเวณวัด
  • 09.00 น. - ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ สามเณร
  • 10.00 น. - พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี - ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม - พระสงฆ์ กล่าวธรรมกถา อนุโมทนาให้พร / เสร็จพิธี
     

ท่านผู้มีกุศลจิตแห่งบุญ ท่านใดที่ต้องการร่วมทำบุญ สามารถโอนเงินผ่านทางบัญชี
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สาขา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกรวย
ชื่อบัญชี : พระภัลลภ อภิปาโล (กองทุน วัดสวนป่าบุญฤทธิ์)
เลขที่บัญชี : ๑๔๓ ๐ ๑๐๓๕๙๐ (143-0-103590)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : วัดป่าเชิงเลน โทรศัพท์ 02 865 5645 และ 02 865 5646 อีเมล์ : info@watsuanpaboonyarith.com