ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 1 guest กำลังออนไลน์

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อบูรณะวัดป่าเชิงเลน วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐิน ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อสมทบทุนบูรณะ "วัดป่าเชิงเลน" ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตรงกับแรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑ ทอด ณ วัดป่าเชิงเลน 

เนื่องด้วยวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ได้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ขึ้น และวัดฯ ก็อยู่ในพื้นที่ ที่ถูกน้ำท่วมและได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้ นานร่วมนับเดือน กอรปกับวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ได้เกิดอัคคีภัยไฟฟ้ารัดวงจร ทำให้เกิดไฟไหม้ในพื้นที่เขตสงฆ์ ทำให้เสนาสนะบางส่วนได้รับความเสียหาย อันได้แก่ ศาลเอนกประสงค์ ซึ่งใช้เป็นที่เก็บสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น สังฆภัณฑ์ ผ้าไตรจีวร บาตร หนังสือ เครื่องมือต่างๆ ฯลฯ และกุฏิพระสงฆ์อีก ๒ หลัง รวมทั้งสิ้น ๓ หลัง

 

ปัจจุบันนี้ กำลังอยู่ในระหว่างการบูรณะจัดสร้งเสนาสนะ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น โดยได้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร ๑ หลังจำนวน ๑๑ ห้อง สำหรับเป็นที่พักผู้มาปฏิบัติธรรม โรงครัว ห้องเก็บของ

ในการนี้ ได้มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินเพื่อขยายเพื้นที่ที่จัดสร้างอาคารดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากเดิม

ส่วนพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้ หลังจากสร้างอาคารดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเร่งดำเนินกรบูรณะศาลาเอนกประสงค์ กุฏิพระสงฆ์ เพื่อทดแทนของเดิมที่ถูกไฟไหม้ต่อไป

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงเป็นพลวปัจจัยบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงมีความสุข ความเจริญ ทั้งทางโลกและทางธรรม ตลอดจนเข้าถึงมรรผลนิพพานในปัจจุบนชาตินี้เทอญ


กำหนดการ

วันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกยน พ.ศ. ๒๕๕๕
ฉลององค์กฐิน ณ ศาลาวัดป่าเชิงเลน
๑๘.๓๐ น. พระสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันทำวัตรเย็น เจริญพุทธมนต์
               - สวดธัมมะจักรกัปปะวัตตะนะสูตร
               - สวดชัยมงคลคาถา

๒๐.๓๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา โดยพระเถรานุเถระ
 

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกยน พ.ศ. ๒๕๕๕

๐๘.๐๐ น. พระเถรานุเถระ พระสงฆ์ สามเณร รับบิณฑบาตภายในบริเวณวัด
๐๙.๐๐ น. คณะศิษย์ยานุศิษย์ ถวายภัตตาหาร
๑๑.๐๐ น. - ประธานในพิธีจุดธูป-เทียน บูชาพระรัตนตรัย             
              - ประธานสงฆ์ให้ศีล
              - ประธานในพิธีกล่าวนำถวายผ้ากฐิน              
              - พระสงฆ์อุปโลกน์ผ้ากฐิน              
              - คณะศรัทธาร่วมถวายเครื่องบริวารกฐินและจตุปัจจัย
              - พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี

 

ร่วมทำบุญโดยโอนเงินผ่านทางบัญชี
วัดป่าเชิงเลน หรือทำบุญโดยผ่านบัญชี : ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สาขา : พระปิ่นเกล้า
ชื่อบัญชี : วัดป่าเชิงเลน
เลขที่บัญชี : ๐๓๑-๑-๕๖๓๘๗-๒ (031-1-56387-2)
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
วัดป่าเชิงเลน โทรศัพท์ ๐๒-๘๖๕-๕๖๔๕ และ ๐๒-๘๖๕-๕๖๔๖
อีเมล์ : info@watpachoenglane.com

 

 

โบรชัวร์กฐิน