ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดป่าเชิงเลน ประจำปี ๒๕๕๗

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ
ทอดกฐินสามัคคี วัดป่าเชิงเลน

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
ตรงกับแรม ๑๑ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีมะเมีย

 

     การทำบุญ “กฐิน” นี้วัดหนึ่งๆ ได้รับการทอดกฐินเพียงครั้งหนึ่งเรียกว่า เป็นการทำบุญที่พิเศษยิ่งกว่าทานอื่นใดด้วยเป็นทั้ง “กาลทานและสังฆทาน”

     กุศล แปลว่า กิจของคนฉลาด หมายถึงความดีเรียกว่าบุญ  “ท่านทั้งหลายอย่ากลัวต่อบุญเลยเพราะคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุข”

ผู้มีจิตใจ กรม และความสุขที่บริสุทธิ์ดังนี้ ชื่อว่าผู้มีบุญอันได้ทำแล้วในปัจจุบัน เป็นผู้ที่มีความมั่นคงในตนเองอย่างที่ใครๆ หรืออะไรจะทำลายมิได้  และจะเจริญพรคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละยิ่งๆ ด้วยเดชะบุญ
 

     ด้วยอำนาจกุศลผลสุจริตทานที่ท่านทั้งหลายได้กระทำมาแล้วโดยชอบ ความดำริในใจอันใดที่ท่านทั้งหลายดำริไว้แล้วโดยชอบขอจงสมดังความมุ่งหมายปรารถนาทุกประการเทอญ

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๑๘.๐๐ น.   -  พระสงฆ์-สามเณร อุบาสก-อุบาสิกา ร่วมกันทำวัตรเย็น

                -  สวดเจริญพระพุทธมนต์

                - สวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร

                - สวดชัยมงคลคาถา

๒๐.๓๐ น.   - แสดงพระธรรมเทศนาโดยพระเถรานุเถระ

 

วันอาทิตย์ที ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

๐๘.๐๐ น.   -พระเถรานุเถระ พระสงฆ์-สามเณร รับบิณฑบาตภายในบริเวณวัด

๐๘.๓๐ น.   - ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

๑๐.๐๐ น.   - ประธานในพิธีกล่าวฝ่ายถวายผ้ากฐิน

                - พระสงฆ์อุปโลกน์ผ้ากฐิน

                - คณะศรัทธาร่วมถวายเครื่องบริวารกฐินและจตุปัจจัย

                - พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี

ดาวน์โหลดโบรชัวร์กฐินได้ที่นี่!