ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐิน ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อที่ดิน สร้างวัดสวนป่าบุญฤทธิ์ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ วัดสวนป่าบุญฤทธิ์ อ.วังน้ำเขียว

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐิน ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อที่ดิน สร้างวัดสวนป่าบุญฤทธิ์ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตรงกับขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๒ ทอด ณ วัดสวนป่าบุญฤทธิ์ ๒๓๙ บ้านโคกสะอาด ต.บ้านหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

     "การทอดกฐิน" เป็นประเพณีที่มีความเกี่ยวข้องกับการเข้าพรรษาของพระภิกษถสงฆ์ต้องจำพรรษา ที่วัดนั้นๆ การทอดกฐินทาน จึงเป็นใหญ่ทั้งพระภิกษุสงฆ์และสาธุชนต่างได้รับอานิสงส์อันไพบูลย์ด้วยกัน ทั้งสองฝ่าย เืพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและสะสมบุญไว้เป็นเสบียงติดตัวไปในภพชาติ เบื้องหน้า อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดประเพณีที่ดีงามนี้ให้ดำรงอยู่ต่อไปตลอดกาลนาน


    วัดสวนป่าบุญฤทธิ์ ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์และห้องน้ำจำนวน ๑๔ ห้อง ขุดสระน้ำ ๒ แห่งและปลูกป่าไม้ ซึ่งเสร็จสมบูรณ์แล้ว

    ปัจจุบันวัดฯ ยังขาดปัจจัยอีกจำนวนมากสำหรับการจัดซื้อที่ดินจำนวน ๓๐ ไร่และสร้างเสนาสนะวัตถุถาวร เช่น กุฏิพระสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง(พร้อมห้องน้ำและทางเดินจงกรม) สร้างถนนเข้าวัดและภายในบริเวณวัด, สร้างแท้งก์น้ำ, ขุดเจาะน้ำบาดาลและงานติดตั้งไฟฟ้า


ด้วยอำนาจกุศลผลสุจริตทานที่ท่านทั้งหลายได้กระทำมาแล้วโดยชอบ ความดำริในใจอันใดที่ท่านทั้งหลายดำริไว้แล้วโดยชอบ ขอจงสมดังความมุ่งมาดปรารถนา ทุกประการเทอญ

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกยน พ.ศ. ๒๕๕๖
ฉลององค์กฐิน ณ ศาลาวัดสวนป่าบุญฤทธิ์
๑๘.๓๐ น. พระสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันทำวัตรเย็น เจริญพุทธมนต์
               - สวดธัมมะจักรกัปปะวัตตะนะสูตร
               - สวดชัยมงคลคาถา

๒๐.๓๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา โดยพระเถรานุเถระ
 

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกยน พ.ศ. ๒๕๕๖

๐๘.๐๐ น. พระเถรานุเถระ พระสงฆ์ สามเณร รับบิณฑบาตภายในบริเวณวัด
๐๙.๐๐ น. คณะศิษย์ยานุศิษย์ ถวายภัตตาหาร
๑๑.๐๐ น. - ประธานในพิธีจุดธูป-เทียน บูชาพระรัตนตรัย             
              - ประธานสงฆ์ให้ศีล
              - ประธานในพิธีกล่าวนำถวายผ้ากฐิน              
              - พระสงฆ์อุปโลกน์ผ้ากฐิน              
              - คณะศรัทธาร่วมถวายเครื่องบริวารกฐินและจตุปัจจัย
              - พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี

ร่วมทำบุญโดยโอนเงินผ่านทางบัญชี
วัดป่าเชิงเลน หรือทำบุญโดยผ่านบัญชี : ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สาขา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกรวย
ชื่อบัญชี : พระภัลลภ อภิปาโล (กองทุน วัดสวนป่าบุญฤทธิ์)
เลขที่บัญชี : ๑๔๓ ๐ ๑๐๓๕๙๐ (143-0-103590)
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
วัดป่าเชิงเลน โทรศัพท์ ๐๒-๘๖๕-๕๖๔๕ และ ๐๒-๘๖๕-๕๖๔๖
อีเมล์ : info@watpachoenglane.com

ภาพตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงปัจจุบัน

เริ่มดำเนินการ ปรับพื้นดินและขุดสระน้ำ 2 แห่ง
ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕

ปลูกป่าโดยคณะศิษยานุศิษย์วัดป่าเชิงเลน และ
คณะ นพ.จักรพงษ์ ไพบูลย์ โดยได้รับความ
เมตตาจากท่านพระอาจารย์ญาณณ ธมโร
วัดป่ารัตนวัน เมตตาแสดงธรรมและร่วม
ปลูกต้นไม้ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕


 ปลูกป่าโดยคณะศิษยานุศิษย์วัดป่าเชิงเลน และ
คณะ นพ.จักรพงษ์ ไพบูลย์ โดยได้รับความ
เมตตาจากท่านพระอาจารย์ญาณณ ธมโร
วัดป่ารัตนวัน เมตตาแสดงธรรมและร่วม
ปลูกต้นไม้ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕  

คณะศิษย์ฯ วัดป่าเชิงเลน ร่วมกันปลูกป่า เมื่อ
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕


คณะศิษย์ฯ วัดป่าเชิงเลน ร่วมกันปลูกป่า เมื่อ
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕


ปลูกป่าโดยคณะศิษยานุศิษย์วัดป่าเชิงเลน และ
คณะ นพ.จักรพงษ์ ไพบูลย์ โดยได้รับความ
เมตตาจากท่านพระอาจารย์ญาณณ ธมโร
วัดป่ารัตนวัน เมตตาแสดงธรรมและร่วม
ปลูกต้นไม้ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ปลูกป่า โดยคณะ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕


สระน้ำ ๒ ไร่ และ ๕ ไร่
 

วันฉลองกฐินวัดสวนป่าบุญฤทธิ์ เมื่อวันที่
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
 

วันฉลองกฐินวัดสวนป่าบุญฤทธิ์ เมื่อวันที่
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
 

บรรยากาศยามเช้าทอดกฐินวัดสวนป่าบุญฤทธิ์
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
 

พระเถรานุเถระ บิณฑบาตรในเช้าวัดทอดกฐิน
วัดสวนป่าบุญฤทธิ์
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
 

เจ้าภาพร่วมทอดผ้ากฐิน
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

คณะศิษยานุศิษย์ และผู้มีจิตศรัทธารวมทอด
กฐินกันอย่างคับคั่ง
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ปลูกป่าสน เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

เสนาสนะตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงปัจจุบัน

ปลูกป่า คณะคุณเชอรี่ เขมอัปสร และ
คณะศิษยานุศิษย์ฯ
เมื่อวันที่ ๘ กันยานน ๒๕๕๖

ปลูกป่า คณะคุณเชอรี่ เขมอัปสร และ
คณะศิษยานุศิษย์ฯ
เมื่อวันที่ ๘ กันยานน ๒๕๕๖