ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 1 guest กำลังออนไลน์

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินวัดสวนป่าบุญฤทธิ์ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐิน ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อที่ดิน สร้างวัดสวนป่าบุญฤทธิ์ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตรงกับขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ทอด ณ วัดสวนป่าบุญฤทธิ์ ต.บ้านหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

     ตลอดระยะเวลา ๑ ปี ที่ได้ริเริ่มโครงการจัดซื้อที่ดิน เพื่อสร้างวัดสวนป่าบุญฤทธิ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา (ใกล้กับอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง)


     พื้นที่ ๖๘ ไร่ ได้จัดสรรสำหรับเป็นพื้นที่ป่าไม้ เพื่อให้เป็นสถานที่ สัปปายะ ปลีกวิเวก เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา ของพระภิกษุสงฆ์ สามเณร
     ในปีนี้ได้มีพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๖ รูป อยู่จำพรรษา ซึ่งสมควรแก่การรับกฐิน และได้พำนักอยู่ในบริเวณพื้นที่ ที่ี่ได้มีการขยายจัดซื้อที่ดิน เพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๔๐ ไร่ เพื่อจัดสรรสำหรับสร้าง เสนาสนะต่างๆ เช่น โบสถ์ ศาลา กุฏิ และที่พักสำหรับ ผู้มาปฏิบัติธรรม เป็นต้น

     ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ ขอเรียนเชิญ พุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมทอดกฐินสามัคคี และร่วม เป็นเจ้าภาพกองทุนจัดซื้อที่ดิน และสร้างเสนาสนะ ดังกล่าว  ให้สมเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
 

ร่วมทำบุญซื้อที่ดินถวาย กองละ        ๙๙๙ บาท
๑๐ ตารางวา     ๖,๒๕๐ บาท
๕๐ ตารางวา    ๓๑,๒๕๐  บาท
๑๐๐ ตารางวา   ๖๒,๕๐๐ บาท
๒๐๐ ตารางวา ๑๒๕,๐๐๐ บาท
๔๐๐ ตารางวา (๑ ไร่) ๒๕๐,๐๐๐ บาท


ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิิ์ทั้งหลาย จงเป็นพลวปัจจัยบันดาลให้ท่านและ
ครอบครัว จงมีความสุข ความเจริญ ทั้งทางโลก และทางธรรม ตลอดจนเข้าถึงมรรคผลนิพพาน
ในปัจจุบันชาตินี้เทอญ

หมายเหตุ: ทอดกฐินสมทบทุนจัดซื้อที่ดิน ๔๐ ไร่

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกยน พ.ศ. ๒๕๕๕
ฉลององค์กฐิน ณ ศาลาวัดสวนป่าบุญฤทธิ์
๑๘.๓๐ น. พระสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันทำวัตรเย็น เจริญพุทธมนต์
               - สวดธัมมะจักรกัปปะวัตตะนะสูตร
               - สวดชัยมงคลคาถา

๒๐.๓๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา โดยพระเถรานุเถระ
 

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกยน พ.ศ. ๒๕๕๕

๐๘.๐๐ น. พระเถรานุเถระ พระสงฆ์ สามเณร รับบิณฑบาตภายในบริเวณวัด
๐๙.๐๐ น. คณะศิษย์ยานุศิษย์ ถวายภัตตาหาร
๑๑.๐๐ น. - ประธานในพิธีจุดธูป-เทียน บูชาพระรัตนตรัย             
              - ประธานสงฆ์ให้ศีล
              - ประธานในพิธีกล่าวนำถวายผ้ากฐิน              
              - พระสงฆ์อุปโลกน์ผ้ากฐิน              
              - คณะศรัทธาร่วมถวายเครื่องบริวารกฐินและจตุปัจจัย
              - พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี

โดยมีพระคุณเจ้าท่านพระอาจารย์อุทัย สิริธโร เป็นองค์ประธานทอดกฐินสามัคคี
 

ร่วมทำบุญโดยโอนเงินผ่านทางบัญชี
วัดป่าเชิงเลน หรือทำบุญโดยผ่านบัญชี : ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สาขา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกรวย
ชื่อบัญชี : พระภัลลภ อภิปาโล (กองทุน วัดสวนป่าบุญฤทธิ์)
เลขที่บัญชี : ๑๔๓ ๐ ๑๐๓๕๙๐ (143-0-103590)
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
วัดป่าเชิงเลน โทรศัพท์ ๐๒-๘๖๕-๕๖๔๕ และ ๐๒-๘๖๕-๕๖๔๖
อีเมล์ : info@watpachoenglane.com

แผนที่เดินทางไป "วัดสวนป่าบุญฤทธิ์" วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ต้องการดาวน์โหลด คลิก!

 

แผนที่ ๑

แผนที่ ๒