ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ขอเชิญร่วมฟังพระธรรมเทศนา ฉลององค์กฐินสามัคคี ในวันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยหลวงพ่อคำบ่อ ฐิตปัญโญ

ขอเชิญร่วมฟังพระธรรมเทศนา ฉลององค์กฐินสามัคคี ในวันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยหลวงพ่อคำบ่อ ฐิตปัญโญ

รายนามพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เมตตามาร่วมพิธี ฉลององค์กฐิน วัดป่าเชิงเลน
1. พระอาจารย์คำบ่อ ฐิตปัญโญ วัดใหม่บ้านตาล จ.สกลนคร
2. หลวงพ่อเจริญ ณาณวุฑโฒ สำนักสงฆ์ถ้ำปากเปียง จ.เชียงใหม่
3. พระอาจารย์บุญกู้ อนุวัฑฒโน วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพ
4. หลวงปู่คำผิว สุภโณ วัดป่าศรีวิไล อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
5. หลวงพ่อวงศ์ สุภาจาโร จ.อุดรธานี
6. พระอาจารย์คงฤทธิ์ สุจิตฺโต วัดพระยายัง กทม
7. พระอาจารย์บุญเรือง กตปุญโญ วัดอริยวงศาราม (หนองน้ำขาว) ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
8. หลวงพ่ออุทัย ธัมมวโร วัดภู่ย่าอู่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
9. พระอาจารย์บุญเลิศ สุจิตโต วัดอรัญญวาสี จ.หนองคาย
10. พระอาจารย์บุญหนัก ถาวโร วัดดอยอ่างข่าง จ.เชียงใหม่
11. พระอาจารย์อุทัย อุทโย วัดป่าวังน้ำเย็น
12. พระอาจารย์เชาว์ ชวนปญฺโญ วัดสระมงคล จ.นครปฐม

ส่วนวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม ร่วมทอดกฐินสามัคคี