ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ขอเชิญร่วมบูรณะศาลาเอนกประสงค์และกฏิ เนื่องจากเกิดไฟไฟม้เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ที่ผ่านมา

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญบูรณะสร้างศาลาเอนกประสงค์ และกุฏิพระสงฆ์ แทนหลังเดิมเนื่องจากเกิดเหตุไฟไหม้ เมื่อวันที่่ ๙ พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งสาเหตุไฟไหม้เกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรทำให้เพลิงไหม้เสนาสนะทั้งสิ้น ๓ หลังได้ ได้แก่ ศาลาเอนกประสงค์ ๑ หลัง และ กฏิพระสงฆ์ ๒ หลัง ซึ่งศาลาดังกล่าวเป็นที่เก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ในวัดทั้งหมด และเป็นที่เก็บหนังสือ ทำให้อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในวัด ผ้าไตรจีวร บาตร รวมทั้งสิ่งของสังฆทานที่ญาติโยมนำมาถวาย ก็ถูกไฟไหม้ทั้งหมด

 

คณะศิษยานุศิษย์ฯ จึงใคร่ขอบอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมบริจาคบูรณะเสนาสนะดังกล่าว เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิมต่อไป

 

ร่วมทำบุญโดยโอนเงินผ่านทางบัญชี
ชื่อบัญชี วัดป่าเชิงเลน โดยพระอาจารย์ภัลลภ อภิปาโล
ธนาคารกรุงไทย สาขาปิ่นเกล้า
เลขที่ ๐๓๑-๑-๕๖๓๘๗-๒ (031-1-56387-2)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
วัดป่าเชิงเลน โทรศัพท์ ๐๒-๘๖๕-๕๖๔๕ และ ๐๒-๘๖๕-๕๖๔๖

ประมวลภาพเหตุการณ์
 

ไฟไหม้ศาลาเอนกประสงค์ ซึ่งใช้เป็นที่เก็บอุปกรณ์ เครื่องใช้ภายในวัด รวมทั้งผ้าไตรจีวร บาตร และหนังสือ

กุฏิพระเสียหายหมดทั้งหลัง
ที่เห็นคือศาลาเอนกประสงค์ที่เอาไว้ใช้เก็บสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
ศาลาเอนกประสงค์ ฝั่งตรงข้ามเป็นกุฏิก็ถูกไฟไหม้เหมือนกันค่ะ
กุฏิพระถูกไฟไหม้ไป ๒ หลังค่ะ
ที่เห็นอยู่นั้นเป็นกองหนังสือ "หลวงปู่เล่าว่า" ถูกไฟไหม้ทั้งหมด
ผ้าไตรจีวรถูกเผาไหม้ทั้งหมดค่ะ
ไม่มีอะไรหลงเหลือให้เห็นเลยค่ะ
ด้านหน้าที่เห็นเป็นกุฏิรับรองครูบาอาจารย์ ที่อยู่ติดกับศาลาเอนกประสงค์และกุฏิที่ถูกไฟไหม้
เป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่ง ทุกสิ่งถูกเผาไหม้หมด ยกเว้นรูปถ่ายหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ค่ะ
รูปหลวงปู่ฯ ที่ถูกไฟไหม้ไม่หมดค่ะ
รูปหลวงปู่ฯ ที่ถูกไฟไหม้ไม่หมดค่ะ
เหลือแต่เสาที่โดนเผาไหม้เป็นเถ้าถ่าน
บาตรถูกไฟไหม้เสียหายหมด
รูปหลวงปู่ฯ ที่ถูกไฟไหม้เสียหายแค่ขอบๆ รูปเท่านั้นค่ะ
ขอขอบคุณ: จักรแก้ว กัลยาณมิตร ที่เอื้อเฟื้อรูป
รูปหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล (ขอขอบคุณ: จักรแก้ว กัลยาณมิตร ที่เอื้อเฟื้อรูป)
ขอขอบคุณ: จักรแก้ว กัลยาณมิตร ที่เอื้อเฟื้อรูป
ขอขอบคุณ: จักรแก้ว กัลยาณมิตร ที่เอื้อเฟื้อรูป
แผ่นผ้าดิบ สกรีน ธรรมะของหลวงปู่เทสก์ ขอขอบคุณ: จักรแก้ว กัลยาณมิตร ที่เอื้อเฟื้อรูป
ขอขอบคุณ: จักรแก้ว กัลยาณมิตร ที่เอื้อเฟื้อรูป

รูปหลวงปู่บุญฤทธิ์  ปัณฑิโต ไหม้แค่ขอบๆ ค่ะ (ขอขอบคุณ: จักรแก้ว กัลยาณมิตร ที่เอื้อเฟื้อรูป)

 

อานิสงส์ของการสร้างกุฏิ (อ้างอิงจากพระไตรปิฏก)
การสร้างกุฏิ หรือส่วนประกอบของวัด เพื่อถวายพระสงฆ์ที่มาจากถิ่นฐานต่างๆให้เป็นที่พำนักอาศัยที่ปฎิบัติธรรมที่ประกอบกุศลกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ทรงศีล ทรงคุณธรรมนั้นมีอานิสงส์ คือ ผลดีตอบต่อผู้ถวายอย่างยิ่งใหญ่ไพบูลย์  พระพุทธองค์ ได้ทรงแสดงไว้ ดังนี้

๑. ผู้ใดให้ที่พักอาศัย ผู้นั้นเชื่อว่าให้สิ่งทั้งปวง " (สังยุตตนิกาย สคาถวรรค)
๒. ผู้ให้ที่พักอาศัย ฯลฯ ย่อมมีบุญเจริญในกาลทุกเมื่อ ทั้งกลางวัน ทั้งกลางคืน เขาตั้งอยู่ในธรรม สมบูรณ์ด้วยศีล เป็นผู้ไปสวรรค์ (วนโรปสูตร)
๓. ในวิหารทานกถา พระพุทธองค์ทรงยืนยันให้เห็นชัดเจนว่า การถวายวิหาร(วัด)ที่อยู่อาศัยแก่ภิกษุสงฆ์ เป็นสมุฏฐานก่อให้เกิดประโยชน์สุข ทั้งผู้รับและผู้ถวาย ซึ่งทรงแสดง อานิสงส์ไว้ว่า เป็นยอดของสังฆทาน เป็นปัจจัยให้ประสบความเกษมศานต์ จนบรรลุถึงพระนิพพาน เป็นที่สุด  โดยตรัสไว้ว่า
“เสนาสนะที่อยู่อาศัย ย่อมบรรเทาความหนาว ความร้อน ป้องกัน เนื้อร้าย ป้องกันงู และยุงได้ ป้องกันฝนก็ได้ แม้ลมแดดกล้าที่ปรากฏขึ้น ก็บรรเทาได้”
การถวายกุฎิที่อยู่อาศัยแก่พระสงฆ์เพื่อเร้นอยู่ ของผู้ต้องการความสงบ เพื่อความสุข เพื่อฌานการเพ่ง เพื่อวิปัสสนา การเห็นแจ้งพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นทาน อันเลิศ เพราะเหตุนั้น ผู้มีปัญญา เมื่อเล็งเห็นประโยชน์ของตน พึงสร้างกุฎวิหาร ที่อยู่อาศัยอันรื่นรมย์ ถวายแด่พระสงฆ์ ผู้เป็นพหูสูตเถิด อนึ่งถวายข้าว น้ำ ผ้า และเสนาสนะ แก่พระสงฆ์ ทั้งหลายเหล่านั้น ด้วยน้ำใจอันเลื่อมใส ในท่านผู้ปฏิบัติตรง ทั้งทางกาย และ ทางใจ ท่านย่อมแสดงธรรม อันเป็นเครื่องบรรเทาความทุกข์ทั้งมวล แก่บุคคลผู้เมื่อรู้ธรรมแล้วเป็นผู้ไม่มีกิเลส ปรินิพพานในโลกนี้(เสนาสนขันธกะ พระวินัยปิฎก)
๔. ในพุทธวรรคที่ ๑ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค1 แสดง อดีตชาติ ของพระอรหันตสาวก ชั้นผู้ใหญ่ ว่าได้บำเพ็ญทานสร้างวัด และส่วนประกอบของวัด ด้วยศรัทธาเสื่อมใสในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้วในชาติปัจจุบันท่านเหล่านั้นก็ได้รับอานิสงส์ผลบุญกุศลคล้ายคลึงกัน ว่าโดยสรุปก็คือ ไม่รู้จักทุคติได้โลกิยสมบัติอันน่าพึงพอใจ จนถึงชั้นสูงสุดและได้บรรลุคุณวิเศษต่างๆ อาทิ วิโมกข์ ๘ ปฎิสัมภิทา ๔ อภิญญา ๖ อรหัตตผล สิ้นอาสวะกิเลสเป็นที่สุด

ตัวอย่างท่านผู้ใดได้อานิสงส์ดังกล่าว คือ
พระมหากัสสปเถระ ได้ดีเพราะสร้างพุทธเจดีย์ถวายพระพุทธเจ้า
พระอุบาลีเถระ ได้ดีเพราะสร้างสังฆาราม(วัด) ถวายพระพุทธเจ้า
พระอุปสีวเถระ ได้ดีเพราะสร้างอาศรม(ที่อยู่อาศัย)ถวายพระพุทธเจ้า
พระอายาตทายกเถระ ได้ดีเพราะสร้างบรรณศาลา ถวายพระพุทธเจ้า