ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ขอเชิญร่วมทำบุญ และทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในวันวิสาขบูชา วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558

ขอเชิญสาธุชน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนปัจจัยสร้างโรงครัวถวายวัดสวนป่าบุญฤทธิ์ อ. วังน้ำเขียว เนื่องในวันวิสาขบูชา วันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘

เมื่อวันเพ็ญ วิสาขบูชา (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖) หลังจากที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ จึงได้โปรดแสงปฐมเทศนาพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ปัจวัคีย์ทั้ง ๕ ในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ทำให้เกิดพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ขึ้นในโลก ถือเป็นวันกำเนิดพระพุทธศาสนา เจริญงอกงามไพบูลย์เผยแผ่ไปทั่วโลก


เนื่องในโอกาสที่พระพุทธองค์ประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ขององค์สามเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วัดป่าเชิงเลน ได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตร สวดมนต์ เจริญภาวนา และเวียนเทียนขึ้น ในวันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีกำหนดการดังนี้

 

หมายกำหนดการ

ช่วงเช้า

 

 • ๐๘.๐๐ น. พระสงฆ์ สามเณร รับบิณฑบาตภายในบริเวณวัด
 • ๐๘.๓๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์สามเณร
 • ๐๙.๐๐ น. สวดมนต์ ทำวัตรเช้า เจริญภาวนา
 • ๑๐.๓๙ น. พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์กล่าวธรรมกถา อนุโมทนาให้พร
 • เสร็จพิธี
   

ช่วงค่ำ

 • ๑๘.๓๐ น. สวดมนต์ ทำวัตรเย็น สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เจริญภาวนา
 • เสร็จแล้วประกอบพิธีเวียนเทียน
   

หมายเหตุ :ทางวัดมีดอกไม้ ธูปเทียน จัดเตรียมไว้ให้ พร้อมทั้งได้จัดอาหารไว้เลี้ยงรับรอง

ร่วมทำบุญโดยโอนเงินผ่านทางบัญชี
วัดป่าเชิงเลน หรือทำบุญโดยผ่านบัญชี : ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สาขา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกรวย
ชื่อบัญชี : พระภัลลภ อภิปาโล (กองทุน วัดสวนป่าบุญฤทธิ์)
เลขที่บัญชี : ๑๔๓ ๐ ๑๐๓๕๙๐ (143-0-103590)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
วัดป่าเชิงเลน โทรศัพท์ ๐๒-๘๖๕-๕๖๔๕ และ ๐๒-๘๖๕-๕๖๔๖
อีเมล์ : info@watpachoenglane.com