ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 1 guest กำลังออนไลน์

ขอเชิญร่วมทำบุญในวันมาฆบูชา และทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล วันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ขอเชิญร่วมทำบุญ เนื่องในวันมาฆบูชา พร้อมทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินสร้างวัดสวนป่าบุญฤทธิ์ ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ในวันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีมะโรง

วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง  เป็นวันที่องค์สมเด็จพระ-สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์  แก่พระอริยสงฆ์จำนวน ๑,๒๕๐ รูป ซึ่งอุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา  เดินทางมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย

และพร้อมกันนี้ คณะศิษยานุศิษย์ ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินสร้างวัดสวนป่าบุญฤทธิ์ ซึ่งยังขาดปัจจัยในการซื้อที่ดินอีก ๓๔ ไร่ น้อมถวายเป็นพุทธบูชา และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ตลอดระยะเวลา ๑ ปี กับ ๙ เดือน ที่ได้ริเริ่มโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างวัด บนเนื้อที่ ๑๑๘ ไร่ ความคืบหน้าโครงการตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงปัจจุบัน ได้เริ่มดำเนินการแล้ว ดังนี้

 

 • ขุดสระน้ำ แห่งที่ ๑ มีพื้นที่ ๒ ไร่
 • ขุดสระน้ำ แห่งที่ ๒ มีพื้นที่ ๕ ไร่
 • ทำฝายกั้นน้ำ และขุดลอกคลองระบายน้ำตามแนวคลองเดิมตลอดระยะทาง
 • ปลูกต้นไม้ครอบคลุมพื้นที่ ๖๗ ไร่ และพื้นที่โดยรอบอีก ๔๔ ไร่
 • สร้างกุฏิไม้ไฝ่ชั่วคราว จำนวน ๖ หลัง
 • ดำเนินการสร้างศาลาเอนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง
 • สร้างห้องน้ำจำนวน ๑๓ ห้อง (โดยนายแพทย์ จักรพงศ์ ไพบูลย์ และครอบครัว เป็นเจ้าภาพสร้างถวาย)

 

กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคี

 • วันจันทร์ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
 • ช่วงเช้า
  ๐๘.๐๐ น. พระสงฆ์ สามเณร รับบิณฑบาตภายในบริเวณวัด
 • ๐๙.๓๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์สามเณร พุทธศาสนิกชนทำวัตรเช้าและรับประทานอาหารร่วมกัน
 • ๑๐.๓๙ น. พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์กล่าวธรรมกถา อนุโมทนาให้พร
 • เสร็จพิธี

 

 • ช่วงค่ำ
 • ๑๘.๓๐ น. สวดมนต์ ทำวัตรเย็น สวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร เจริญภาวนา
                 เสร็จแล้วประกอบพิธีเวียนเทียน


ร่วมทำบุญโดยโอนเงินผ่านทางบัญชี
วัดป่าเชิงเลน หรือทำบุญโดยผ่านบัญชี : ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สาขา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกรวย
ชื่อบัญชี : พระภัลลภ อภิปาโล (กองทุน วัดสวนป่าบุญฤทธิ์)
เลขที่บัญชี : ๑๔๓ ๐ ๑๐๓๕๙๐ (143-0-103590)
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
วัดป่าเชิงเลน โทรศัพท์ ๐๒-๘๖๕-๕๖๔๕ และ ๐๒-๘๖๕-๕๖๔๖
อีเมล์ : info@watpachoenglane.com