ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗

เนื่องด้วย วันที่  ๑๓ เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ของทุกปี จะตรงกับวันสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย และยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณ และเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงาม และเป็นประเพณีปฏิบัติของวัดป่าเชิงเลน ประจำทุกปี

ในปีนี้ทางวัดฯ จึงได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุ พระธาตุครูอาจารย์ และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว

ดังมีกำหนดการดังนี้:

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

  • ๐๘.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์-สามเณร รับบิณฑบาตภายในบริเวณวัด
  • ๐๙.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์-สามเณร
  • ๐๙.๓๐ น. ชักผ้าบังสกุล อุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว พระภิกษุสงฆ์-สามเณร อนุโมทนาให้พรญาติโยม และร่วมกันสวดมนต์ ทำวัตรเช้า เจริญภาวนา
  • ๑๐.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า
  • ๑๑.๐๐ น. พุทธศาสนิกชน ร่วมกันขอขมาพระรัตนตรัย เสร็จแล้ว สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุครูบาอาจารย์ อาทิเช่น พระธาตุหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล, หลวงปู่มัน ภูริทัตตเถระ หลวงปู่เทสก์ เทสก์รังสี หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน และพระธาตุครูบาอาจารย์สายพระกรรมฐานเป็นต้น