ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ขอเชิญร่วมตักบาตร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๘ พรรษา ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

ขอเชิญร่วมสวดมนต์ ภาวนาเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๘ พรรษา และวันพ่อแห่งชาติ วันเสาร์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วัดป่าเชิงเลน
 

ร่วมกันสวดมนต์ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร สวยชัยมงคล เจริญสมาธิภาวนา เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้ทรงมีพลานามัยแข็งแรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

 

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

๐๘.๐๐ น   - ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร บริเวณวัด
๐๙.๐๐ น.  - ร่วมถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ สามเณร
๑๑.๐๐ น.  - ประธานในพิธีจุดธูป-เทียน บูชาพระรัตนตรัย
               - อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันทำวัตรเช้า เจริญพุทธมนต์
               - สวดธัมมะจักรกัปปะวัตตะนะสูตร
               - สวดชัยมงคลคาถา

               - นั่งสมาธิภาวนา

หมายเหตุ: พร้อมใจกันร่วมแสดงความจงรักภักดีเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมใจสวมเสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์