ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ขอเชิญร่วมงานมุฑิตาจิต น้อมถวายสักการะแด่พระคุณเจ้าหลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต เนื่องในโอกาสเจริญอายุครบ ๑๐๐ปี ในวันจันทร์ที่ ๑๗ และวันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗


ขอเชิญร่วมงานมุฑิตาจิต น้อมถวายสักการะแด่พระคุณเจ้าหลวงปู่บุญฤทธิ์  ปัณฑิโต เนื่องในโอกาสเจริญอายุครบ ๑๐๐ปี ในวันจันทร์ที่ ๑๗ และวันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นี้

ร่วมกันถ่ายทอดขนบธรรมเนียม และวิถีชาวพุทธที่พุทธศาสนิกชน และคณะศิษยานุศิษย์ทุกท่านพึงควรกระทำ เพื่อแสดงความกตัญญู กตเวที ถวายความเคารพแด่ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้อนุชนรุ่นหลังได้บันทึกไว้ในความทรงจำ สืบทอดเจนจำนง วิถีชาวพุทธที่งดงามหมดจด ทั้งกาย วาจา และใจ ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นให้คงอยู่ คู่ชาวเรา ตราบนานเท่านาน