ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วม “สวดลักขี” สะสมบุญเป็นศิริมงคลรับปีใหม่ 2557 ในระหว่างวันที่ 30-31 ธันวาคม 2556 และ วันที่ 1 มกราคม 2557

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วม “สวดลักขี” สะสมบุญเป็นศิริมงคลรับปีใหม่ 2557 ให้ชีวิตมีความสงบและสุขใจ เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ให้สดใส ในระหว่างวันที่ 30-31  ธันวาคม 2556 และ วันที่ 1 มกราคม 2557

ณ วัดสวนป่าบุญฤทธิ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

สวดพระพุทธมนต์ การสวดพระพุทธมนต์ในศาสนาพุทธ เป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนา เป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลสูงสุด พระพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระทศพลญาณ ทรงตรัสถึงการสวดบทที่เรียกว่า อิติปิโสฯ ในพระไตรปิฎกว่า "จงเจริญพุทธนุสติภาวนาที่ยอดเยี่ยมในภาวนาธรรม เพราะผู้เจริญภาวนานี้จะสมหวังดังมโนรส"

 

เวลาสวดมนต์ จิตเราเป็นจิตที่สุจริต เรียกว่า "มโนสุจริต" เพราะคิดถึงแต่บทพระพุทธมนต์ วาจาเราก็เป็น "วจีสุจริต" เพราะมิได้พูดโกหกเพ้อเจ้อ ใส่ร้าย นินทา ยุยง ให้ผู้หนึ่งผู้ใดต้องได้รับความอับ อาย หรือเสื่อมเสีย ส่วนที่เรียกว่า "กายสุจริต" นั้นเพราะนั่งอยู่ในท่าสงบ มิได้ไปทำร้าย ลักขโมย หรือผิดประเวณีแก่ผู้ใด เมื่อฐานที่ตั้งแห่งการงานทั้ง ๓ คือกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม มีความปกติสํารวมอย่างดีเช่นนี้จึงไม่สามารถก่อเวรภัยใดได้ จึงเรียกว่าสุจริตกรรม

การสวดมนต์อย่างรู้จุดประสงค์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าได้รู้ถึงความหมายและที่มาของบทสวดด้วยแล้วจึงเป็นบุญใหญ่ คือเป็น "ทาน" เพราะก่อให้เกิดปัญญาแก่ผู้ที่ได้ยิน ทั้งยังเป็นการรักษามรดกทางปัญญาไว้ ให้แก่อนุชนรุ่นหลัง เป็น "ศีล" เพราะมีการสํารวมในอินทรีย์ และเป็น "ภาวนา" เพราะทําจิตให้สงบรวมเป็นหนึ่ง “สุขอื่นใด ยิ่งกว่าความสงบไม่มี”
 

 

สิ่งที่ผู้ปฏิบัติธรรมต้องเตรียมมา

1.  การแต่งกาย

      1.1 สุภาพสตรี ประกอบด้วย เสื้อสีขาว ผ้าถุงสีขาว กระโปรงสีขาว กางเกงสีขาว

            (กางเกงวอร์มหรือกางเกงหลวมใส่สบาย สำหรับใส่นอนเท่านั้น)

       1.2 สุภาพบุรุษ ประกอบด้วย เสื้อสีขาว กางเกงขายาวสีขาว

       1.3  เสื้อสีขาว เสื้อยืด หรือเสื้อสื่อธรรมะ ชุดขาวสุภาพ ตัวเสื้อตัวยาว หลวมพอประมาณ ไม่อนุญาตขนาดที่สวมใส่แล้วสั้น คอกว้างหรือรัดรูป

2.  ผ้าห่ม / ถุงนอน / เครื่องนอนส่วนตัว / เครื่องกันหนาว

3.  ใช้รองเท้าแตะ รองเท้าฟองน้ำ สะดวกในการเดิน

4.  ไฟฉาย ยาทากันยุง

5.  จาน ช้อน ขวดน้ำ กล่องข้าว ซึ่งเป็นภาชนะส่วนตัว (อาหารและน้ำดื่มมีจัดไว้ที่โรงครัว)

6.  ถุงผ้าที่พร้อมบรรจุของใช้ส่วนตัว งดใช้ถุงพลาสติก เพื่อช่วยส่งเสริมการปฏิบัติธรรม และลดภาวะโลกร้อน

 

ติดต่อสอบถาม และแจ้งรายชื่อได้ที่        

วัดป่าเชิงเลน  177/3 ซอยจรัลสนิทวงศ์ 37ริมคลองชักพระ
ตำบลคลองบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ : 02 865 5645   โทรสาร : 02 865 5646
เว็บไซต์ : www.watpachoenglane.com, www.watsuanpaboonyarit.com

อีเมล์ : info@watpachoenglane.com,info@watsuanpaboonyarit.com

ผู้ประสานงาน:คุณกัลย์นภัส (เพ็ญ) 089 236 9553 คุณ ศรินยา (หลิง) 086 102 0540
 

กำหนดการปฏิบัติธรรม

 

เวลา

กิจกรรม

วันที่ 30 ธันวาคม 2556

16.00 น.

- พุทธศาสนิกชน พร้อมกันที่สระน้ำ ปฐมนิเทศ รับศีล 5

16.00 น. - 17.00 น.

- สวดลักขี

พัก 1 ชั่วโมง

18.00 น. - 19.30. น.

- สวดมนต์ ทำวัตรเย็น               
- สวดมงคลสูตร  - สวดเจ็ดตำนาน
- ธัมมจักกัปปวัตนสูตร

พัก 30 นาที

20.00 น. – 21.00 น.

- ฟังธรรมเทศนา

21.00 น. เป็นต้นไป

- สวดชัยน้อย (นะโมเม)              
- สวดปาระมี 30 ทัส
- สวดคาถาป้องกันภัยทั้งสิบทิศ

31 ธันวาคม 2556

04.00 น. เป็นต้นไป

- สวดมนต์ ทำวัตรเช้า                
- สวดอิติโสฯ

- สวดพาหุง                               
- เจริญสมาธิ ภาวนา ถึงใกล้รุ่ง

08.00 น.

- ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์

09.00น. – 11.00 น.

- ทำคุณประโยชน์ อาทิ ปลูกต้นไม้, รดน้ำต้นไม้

12.00 น.

- รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.

- พักผ่อนตามอัธยาศัย

16.00 น. - 17.00 น.

- สวดลักขี

17.00 น.

- รับประทานอาหารเย็น

18.00 น. - 19.30. น.

- สวดมนต์ ทำวัตรเย็น               
- สวดมงคลสูตร - สวดเจ็ดตำนาน
- ธัมมจักกัปปวัตนสูตร

พัก 30 นาที

20.00 น. - 21.00 น.

- ฟังธรรมเทศนา กัณฑ์ที่ 1

พัก 30 นาที

21.00 น. – 22.00 น.

- สวดชัยน้อย (นะโมเม)             
- สวดปาระมี 30 ทัส
- สวดคาถาป้องกันภัยทั้งสิบทิศ

22.00 น. – 23.00 น.

- ฟังธรรมเทศนา กัณฑ์ที่ 2

พัก 30 นาที

23.30 น. เป็นต้นไป

- ธัมมจักกัปปวัตนสูตร

0.30 น.

- สวดชยันโต
- ปล่อยโคมลอย เพื่อเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ เพื่อ

- ถวายเป็นพุทธบูชา และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และ

- เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

-ตลอดจนเพื่อเป็นศิริมงคลแก่สถานที่ปฏิบัติธรรม แห่งนี้

1 มกราคม 2557

04.00 น.

- สวดมนต์ ทำวัตรเช้า                
- สวดอิติโสฯ

- สวดพาหุง                               
- เจริญสมาธิ ภาวนา ถึงใกล้รุ่ง

08.00 น.

- ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์

09.00 น.

- ปัจฉิมนิเทศ ลาศีล 5    

10.00 น.

- พุทธศาสนิกชนร่วมกันทำบุญถวายทาน ในวันปีใหม่

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ