ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ และถวายกุฏิพระสงฆ์ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ วัดสวนป่าบุญฤทธิ์

ขอเรียนเชิญท่านพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ และถวายกุฏิพระสงฆ์ (พร้อมทางเดินจงกลมและห้องน้ำ) จำนวน 7 หลัง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ วัดสวนป่าบุญฤทธิ์ ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
 

เนื่องด้วยวัดสวนป่าบุญฤทธิ์ กำลังมีโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ เพื่อใช้ในการประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์ และเป็นที่ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน  ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญท่านพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ เพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการสร้างศาลาเอนกประสงค์ให้แล้วเสร็จตามประสงค์

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗
๐๘.๓๐ น.

๑๐.๐๐ น.

  • พระเถานุเถระ พระสงฆ์-สามเณร รับบิณฑบาต ภายในบริเวณวัด ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ กล่าวคำถวายเสนาสนะ กุฏิพระสงฆ์
  • ประธานในพิธีจุดธูป-เทียน บูชาพระรัตนตรัย
  • ประธานสงฆ์ให้ศีล
  • ประธานในพิธีกล่าวนำถวายผ้าป่า
  • พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์กล่าวธรรมกถา อนุโมทนาให้พร /เสร็จพิธี


ด้วยอำนาจกุศลผลสุจริตทานที่ท่านทั้งหลายได้กระทำมาแล้วโดยชอบ ความดำริในใจอันใดที่ท่านทั้งหลายดำริไว้แล้วโดยชอบขอจงสมดังความมุ่งมาด ปรารถนาทุกประการเทอญ

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารกรุงไทย
สาขาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ชื่อบัญชี : พระภัลลภ อภิปาโล
กองทุนวัดสวนป่าบุญฤทธิ์)
บัญชีเงินฝากอกทรัพย์เลขที่ ๑๔๓-๐-๑๐๓๕๙-๐

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
วัดสวนป่าบุญฤทธิ์
เลขที่ ๒๓๙ บ้านโคกสะอาด ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นคราชสีมา
โทร : ๐๒-๘๖๕-๕๖๔๕ แฟกซ์ : ๐๒-๘๖๕-๕๖๔๕
อีเมล์ : info@watsuanpaboonyarith.com