ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

กิจวัตรสามเณร

ตารางอบรมสามเณร
 

        

วัน
เวลา

๑๐.๐๐ น. ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๓๐ น. ๑๕.๐๐ น. ๑๖.๐๐ น. ๑๘.๐๐ น. ๒๐.๐๐ น.
จันทร์ ธรรม พักผ่อน เจริญสติ ฉันน้ำปานะ ทำความสะอาด ทำวัตรเย็น ประเมินผล
อังคาร พุทธประวัติ "............" "............" "............" "......................" "............" "............"
พุธ ธรรม "............" "............" "............" "......................" "............" "............"
พฤหัสบดี ศาสนพิธี "............" "............" "............" "......................" "............" "............"
ศุกร์ ศีลธรรม "............" "............" "............" "......................" "............" "............"
เสาร์ เวลา ๑๑.๐๐ น. สามเณรแสดงความคิดเห็นในข้อธรรมตามความเข้าใจ (กระทู้)
  

 

รายละเอียด-เนื้อหา

  
วิชาธรรม ธรรมวินัย ข้อวัตรปฏิบัติที่สามเณรควรรรู้และทำความเข้าใจหลักปฏิบัติเสขิยวัตร มารยาทอันดีงามของนักบวช ความหมาย ความสำคัญ ลักษณะ สุขอนามัย
พุทธประวัติ ประวัติความเป็นมา จุดประสงค์ แนวทางในการปฏิบัติ
ศาสนพิธี รู้พิธีทางศาสนาที่ถูกต้อง
ศีลธรรม รู้คุณรู้โทษในการดำเนินชีวิต
เจริญสติ-ภาวนา ฝึกอบรมตามแนวทางที่ถูกต้อง เพื่อความสุขทางใจที่แท้จริง
ประเมินผล สนทนาธรรม ชักถามข้อธรรม เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้สามเณรกล้าแสดงออก เชื่อมั่นในตนเอง และรู้จักตัวตนของตัวเอง สรุปความรู้ที่สามเณรได้รับในแต่ละวัน
  

สามเณร คือหน่อสมณะ

ต้องละความดื้อหนา

ต้องสำรวมทุกเวลา

จงอย่าเล่นซุกซน